Instemmingsbesluit wegopbrekingen aanvragen

Wilt u voor werkzaamheden de straat afsluiten of opbreken? Bijvoorbeeld om wegen, straten of pleinen opnieuw in te richten, of om kabels, leidingen of tramsporen te onderhouden? Of wilt u de weg tijdelijk afsluiten voor bouwwerkzaamheden? Vraag dan een instemmingsbesluit wegopbrekingen (vergunning) aan.

Voor wie?

Voor iedereen die werk uitvoert op, in of onder de openbare weg. En iedereen die tijdelijke verkeersmaatregelen wil instellen. Er zijn hierbij 2 mogelijkheden:

 1. Groot werk dat:

  • op, in of onder de openbare weg gebeurt en zorgt voor verkeershinder
  • langer duurt dan 60 uur achter elkaar (meer dan 3 werkdagen)
  • meer dan 25 vierkante meter openbare ruimte inneemt
 2. Klein werk dat:

  • geen verkeershinder veroorzaakt
  • korter duurt dan 60 uur achter elkaar (maximaal 3 werkdagen)
  • minder dan 25 vierkante meter openbare ruimte inneemt

Voorwaarden

Bij het behandelen van uw aanvraag maakt de gemeente verschil tussen werkzaamheden op 2 soorten wegen:

 1. Werken op, of met effect op het netwerk Bereikbaarheidsregie

  Heeft uw werk effect op het netwerk Bereikbaarheidsregie van Den Haag? Dan moet u altijd eerst uw werkzaamheden aanmelden bij de afdeling Bereikbaarheidsregie. U krijgt dan een reactie via e-mail. Hierin staat of u direct een instemmingsbesluit kunt aanvragen of dat u eerst de BVC-procedure moet doorlopen. BVC staat voor Bereikbaarheid, Veiligheid en Communicatie.

  Met deze procedure wil de gemeente zoveel mogelijk voorkomen dat bewoners, ondernemers en bezoekers last hebben van de werkzaamheden. U moet een BVC-plan 9 maanden voor de start van uw werkzaamheden inleveren. De gemeente beoordeelt  het BVC-plan in het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg. Pas na een positief besluit kunt u het instemmingsbesluit aanvragen.

 2. Werk buiten het netwerk Bereikbaarheidsregie (op of rond overige wegen)

  Heeft u werk dat geen effect het netwerk Bereikbaarheidsregie? Dan kunt u meteen een instemmingsbesluit aanvragen. U ontvangt van de afdeling Bereikbaarheidsregie een e-mail waarin staat dat u direct een instemmingsbesluit kunt aanvragen.

  De gemeente beoordeelt uw aanvraag binnen 8 weken. Als er iets niet duidelijk is of er ontbreekt informatie, dan neemt de gemeente contact met u op. Eventueel nodigt de wegbeheerder u uit voor een overleg op het stadsdeelkantoor. Daar bespreekt u uw project met belangrijke partners in de stad, zoals de hulpdiensten en de openbaarvervoerbedrijven. Als alle partijen akkoord zijn, verleent de gemeente uw instemmingsbesluit.

Wanneer aanvragen of melden

 • Bij groot werk moet u minimaal 8 weken voor de startdatum van het werk een instemmingsbesluit aanvragen.
 • Bij klein werk moet u minimaal 3 werkdagen van tevoren een melding doen. U doet dat in het programma LTC Meldingen & Vergunningen. Heeft u nog geen account bij LTC Meldingen & Vergunningen? Dan kunt u een LTC-account aanvragen.

De gemeente controleert of uw aanvraag klopt met de Haagse eisen en richtlijnen. Bij het beoordelen van een aanvraag kijkt de gemeente vooral of het werk gevolgen heeft voor de bereikbaarheid. En of het andere hinder geeft voor de omgeving.

Voor elk werk gelden regels. Bekijk deze in de bestuurlijke stukken:

Belangrijke informatie: Bij werkzaamheden in de ondergrond waarbij machines worden gebuikt, moet u ook altijd een KLIC-melding doen bij het Kadaster.

Archeologische controle doen

Controleer of uw werkgebied een archeologische waarde heeft of dat er archeologische resten te verwachten zijn. Dat kan met de Archeologische Waarden- en Verwachtingenkaart van de gemeente. Zijn uw werkzaamheden dieper dan 50 centimeter onder het maaiveld? Dan moet u mogelijk archeologisch onderzoek laten doen.

Bij werkzaamheden in een bestaand kabel- en leidingentracé is archeologisch onderzoek niet nodig. De afdeling Archeologie kan u verder informeren.

Controle groeilocaties Aziatische Duizendknopen

Controleer of uw werkgebied binnen een groeilocatie ligt waar Aziatische Duizendknoop groeit. Dat kan via http://duizendknopen.kaartendenhaag.nl. Is het werk binnen een groeilocatie met Aziatische Duizendknoop? Dan moet u contact opnemen met japanseduizendknoop@denhaag.nl.

Nodig bij uw aanvraag

U stuurt bij elke aanvraag de volgende documenten mee:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • een tekening met daarop:

  • de actuele ondergrond van de openbare ruimte waarop de verkeersmaatregelen voor wegafzettingen staan (volgens CROW96B en/of Haagse richtlijnen)
  • de werkruimte die nodig is
  • de restruimte van de openbare ruimte (eventueel dwarsprofiel)
  • eventuele omleidingen tijdens de uitvoering
 • een situatietekening van het werkgebied (inclusief de in te nemen ruimte voor het opslaan van materieel en materialen)

Bij de volgende werkzaamheden stuurt u ook mee:

 • opnieuw inrichten van de openbare ruimte:

  • een plattegrond van de nieuwe situatie met daarop de wijzigingen die u gaat doen
 • aanleggen van kabels en leidingen:

  • een tekening die het voorgestelde tracé laat zien
 • werken op, of met effect op het netwerk Bereikbaarheidsregie:

  • met hinder op de rijbanen of fietspaden: een BVC-plan dat het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg heeft goedgekeurd. Lees meer over het BVC-plan bij Voorwaarden.
  • zonder hinder: de e-mail van de afdeling Bereikbaarheidsregie waarin staat dat u direct een instemmingsbesluit kunt aanvragen. Lees hierover meer bij Voorwaarden.

  Aanvragen

  Vraag het instemmingsbesluit aan, het liefst digitaal.

  Aanvragen

  U kunt het formulier ook printen. Stuur het samen met de documenten die nodig zijn bij uw aanvraag naar:

  Dienst Stadsbeheer
  Handhavingsorganisatie
  Afdeling Vergunningen
  Postbus 12651
  2500 DP DEN HAAG

  Kosten

  U moet voor een instemmingsbesluit of melding wegopbrekingen kosten (leges) betalen. Tarieven:

  Kosten (leges) 2023
  Klein werk: kortdurend en zonder verkeershinder (alleen melding in LTC). € 60,60
  Werk aan kabels en leidingen zonder graafwerk in de openbare ruimte. € 448,20
  Groot werk (> 25 m2, > 60 uur en/of met verkeershinder):
  werk of plaatsen tijdelijke verkeersmaatregelen in de openbare ruimte.
  € 752,55
  Groot werk op of met effect op de rijbanen of fietspaden van het netwerk Bereikbaarheidsregie. € 3.220

  Bekijk alle kosten in de Legesverordening.

  Hoelang duurt het?

  • De behandeling van een melding (klein werk) in LTC duurt maximaal 3 werkdagen.
  • De afhandeling van uw aanvraag van een instemmingsbesluit (groot werk) duurt maximaal 8 weken. Wanneer de gemeente meer tijd nodig heeft, krijgt u hierover bericht.

  Houd rekening met een bezwaartermijn van 6 weken na de datum waarop de gemeente het instemmingsbesluit heeft verleend.

   Handig om te weten

   • Wilt u 's nachts tussen 0.00 en 6.00 uur werkzaamheden uitvoeren waarbij geluidsoverlast kan ontstaan? Dan heeft u naast een instemmingsbesluit ook een Ontheffing Nachtelijke Werkzaamheden nodig.
   • Bij werkzaamheden in de directe omgeving van een trambaan en/of masten voor bovenleidingen heeft een mogelijk ook een vergunning volgens de Wet Lokaal Spoor nodig. Lees meer deze wet op de website van De Metropoolregio Rotterdam Den Haag.