Stappenplan na aanvraag omgevingsvergunning

Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan doorloopt de gemeente een aantal stappen. Daarna besluit zij of u de vergunning wel of niet krijgt.

Bekijk hieronder de 5 stappen die de gemeente neemt als zij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

Stap 1: Aanvraag bekendmaken

  Heeft u zelf een aanvraag gedaan? Bekijk dan de status van uw aanvraag in MijnDenHaag:

  De gemeente maakt de aanvraag bekend op overuwbuurt.overheid.nl.

  Buurtbewoners en ondernemers in de wijk kunnen de aanvraag daar bekijken. Ze kunnen de aanvraag ook inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

  Stap 2: Controleren op volledigheid

  De gemeente controleert of uw aanvraag compleet is. Is de aanvraag niet compleet, dan krijgt u een brief met het verzoek om de ontbrekende informatie aan te leveren.

  Let op! Reageert u niet op tijd, dan behandelt de gemeente de aanvraag niet verder. U moet dan een nieuwe  aanvraag omgevingsvergunning indienen.

  Stap 3: Beoordelen of aanvraag aan de regels voldoet

  De gemeente bekijkt of de aanvraag aan de regels voldoet. Voldoet uw aanvraag niet aan alle regels, dan krijgt u hiervan bericht. De gemeente overlegt met u of de aanvraag kan worden aangepast zodat deze wel voldoet aan de regels.

  Stap 4: Ontwerpbesluit publiceren

  De gemeente publiceert het ontwerpbesluit op overuwbuurt.overheid.nl. De aanvrager kan een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit.

  Buurtbewoners en ondernemers in de wijk kunnen binnen 6 weken laten weten dat zij het niet eens zijn met het ontwerpbesluit. Zij kunnen dan een zienswijze indienen. Hoe zij dit kunnen doen staat bij het gemeentebericht. Is er een ontwerpbesluit opgesteld en bent u het er niet mee eens, dan kunt u in beroep gaan bij de Rechtbank.

  Stap 5: Besluit bekendmaken

  De gemeente beslist over de gevraagde vergunning. Dit besluit vindt u op de pagina overuwbuurt.overheid.nl. U kunt het besluit ook bekijken bij het Den Haag Informatiecentrum.

  Heeft u de vergunning aangevraagd en bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken of in beroep gaan tegen dit besluit.

  Buurtbewoners en ondernemers in de wijk kunnen als zij het niet eens zijn met het besluit bezwaar maken bij burgemeester en wethouders.

  Goed om te weten

  Met de 'e-mailservice bekendmakingen' kunt u de berichten over uw buurt ook via e-mail ontvangen. Meld u aan voor de e-mailservice (overheid.nl).

  Video over toezicht tijdens de bouw

  Wilt u weten wat u moet doen als de vergunning is verleend? Bekijk de video.

  Bekijk de video over toezicht tijdens de verbouwing.
  Zie ook: Omgevingsvergunning aanvragen

  Gepubliceerd: 10 februari 2022Laatste wijziging: 22 februari 2022