Keerlus (tram 11) Zeeruststraat: opnieuw inrichten

De HTM vervangt het spoor van het eindpunt van tram 11. De gemeente richt de omgeving dan direct opnieuw in. Zij maakt hiervoor een plan met bewoners en ondernemers.

De HTM en gemeente vervangen het spoor met een tailtrack. Een tailtrack neemt veel minder spoorruimte in dan een keerlus. De tram vertrekt en komt aan op hetzelfde stuk spoor. Zo komt er ruimte voor meer groen. En voor maatregelen tegen wateroverlast in de wijk. Ook komt er een nieuwe eindhalte. Voor een goede toegankelijkheid en aansluiting met de boulevard en Scheveningen-Dorp.

Kansen voor de Keizerstraat

Door het vervangen van de keerlus verbetert ook de verkeersveiligheid op de Kop van de Keizerstraat. Door een goede fietsverbinding met de boulevard te maken. Een de route voor nood- en hulpdiensten te verplaatsen.

Buurt denkt mee

De gemeente verwerkt de verschillende wensen in een concept ontwerp. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen begin 2024 hierover meedenken.

Keerlus tram in Scheveningen

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070