Huisregels in het zwembad

U bent van harte welkom in de zwembaden. De gemeente wil dat iedereen die komt zwemmen een leuke tijd heeft en zich veilig voelt. Daarom is er een aantal huisregels opgesteld. U wordt gevraagd deze regels te lezen en na te leven.

Regels in het zwembad

 • Tijdens vrijzwemmen voor alle leeftijden wordt er bij iedereen van 14 jaar of ouder om een Begin link: identiteitsbewijs , einde link. gevraagd.
 • De kassa sluit 30 minuten eerder dan de eindtijd van de activiteit.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van personeel en toezichthouders.
 • Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding.
 • U mag alleen met blote voeten of badslippers de zwemzaal op.
 • Niet rennen in de zwemzaal.
 • Glaswerk in de zwemzaal is niet toegestaan.
 • Maak gebruik van de lockers om tassen en andere persoonlijke bezittingen op te bergen.
 • Het filmen en of fotograferen van bezoekers in het zwembad is alleen toegestaan wanneer dit het eigen gezelschap betreft. Houd alstublieft rekening met de privacy van alle andere gasten en personeelsleden.
 • In de kleedruimtes is het maken van foto- en/of filmopnamen strikt verboden. Bij het overtreden hiervan kan de toegang tot het zwembad worden ontzegd. 

Zwemveiligheid

 • Kinderen zonder zwemdiploma hebben alleen toegang tot de ondiepe baden. Zij moeten begeleid worden door een persoon (in badkleding) van 18 jaar of ouder die goed kan zwemmen. 1 begeleider van 18 jaar of ouder mag maximaal 2 ongeoefende zwemmers begeleiden.
 • Kinderen zonder zwemdiploma zijn verplicht om zwemvleugels te dragen. Er zijn momenten waarop u met uw kind tijdens het vrij zwemmen of gezinszwemmen kunt oefenen zonder zwemvleugels. Bij de Begin link: openingstijden, einde link. kunt u zien waar en wanneer dat kan.
 • Kinderen die alleen komen zwemmen moeten minimaal een A-diploma hebben.

Algemeen

 • Voor uw en onze veiligheid is videoregistratie aanwezig.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld worden niet geaccepteerd.
 • Ongewenste en gewenste intimiteiten worden niet geaccepteerd.
 • Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedaccommodatie op te houden.
 • De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen.
 • De directie is niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel in en om de gebouwen.
 • Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld. Het niet naleven van deze huisregels kan een ontzegging tot gevolg hebben.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070