Sportsupport

Meer sportende Hagenaars en goede sportvoorzieningen is wat de gemeente Den Haag graag wil. Om dit te bereiken ondersteunt de afdeling Sportsupport sportverenigingen. De afdeling stimuleert sport onder alle inwoners van de stad.

Sportstimulering en ondersteuning van sportverenigingen

Onder het motto ‘Samen actief voor een sportief Den Haag’ biedt Sportsupport tal van sportstimuleringsprojecten en -activiteiten aan voor verschillende groepen. Deze projecten richten zich op:

Sportverenigingen zijn belangrijk voor de samenleving, zeker voor de directe omgeving waarin ze zijn gevestigd. Een sterke vereniging staat midden in de samenleving, heeft een goed bestuur, genoeg leden, is financieel gezond en goed georganiseerd. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is daarvoor deskundige hulp nodig. De Begin link: sportconsulenten, einde link. kunnen hierbij de helpende hand bieden.

Samenwerkingspartners

Sportsupport werkt samen met een groot aantal partners uit het onderwijs, welzijn, het verenigingsleven en zorg. Het gaat veelal om nauwe en duurzame samenwerkingsrelaties zoals bij de Regeling Combinatiefuncties.

Contact

Voor meer informatie over de diverse taken en activiteiten van Sportsupport, of over de mogelijkheden tot samenwerking kunt u contact opnemen met:

Gemeente Den Haag
Afdeling Sportsupport

Postadres:
Postbus 12652
2500 DP Den Haag

Telefoon: (070) 353 26 18
E-mail: Begin link: sportsupport@denhaag.nl, einde link.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070