Rijbewijs uit EU/EER of Zwitserland omwisselen

Komt u in Nederland wonen en heeft u een rijbewijs uit de EU/EER of Zwitserland? Lees hoe u dit omwisselt voor een Nederlands rijbewijs.

 • U gaat persoonlijk langs bij de balie van Publiekszaken op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg om uw rijbewijs om te wisselen.
 • Een baliemedewerker neemt uw buitenlandse rijbewijs in. U krijgt een kopie en een ontvangstbewijs.
 • De baliemedewerker stuurt uw aanvraag en buitenlandse rijbewijs op naar de RDW.
 • Is alles akkoord? Dan krijgt u bericht van de RDW als u het rijbewijs bij de gemeente kunt afhalen. Uw Nederlands rijbewijs is maximaal 10 jaar geldig.
 • U haalt uw rijbewijs persoonlijk op bij Begin link: Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg, einde link. (waar u het heeft aangevraagd). Dit moet u binnen 3 maanden na uw aanvraag doen. Daarna wordt het document ongeldig en is de gemeente verplicht het te vernietigen. Wilt u na deze 3 maanden toch een rijbewijs? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen en opnieuw betalen.
 • U krijgt uw omgewisselde rijbewijs niet terug. RDW stuurt het rijbewijs naar het land van afgifte.

 • Een pasfoto.
  Er gelden strenge eisen voor de pasfoto. Bekijk deze eisen op Begin externe link: de website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link..
 • Begin link: Een geldig identiteitsbewijs, einde link. .
 • Het rijbewijs dat u wilt omwisselen. Dit wordt ingenomen.
 • Wilt u een rijbewijs omwisselen dat alleen is opgesteld in leestekens die niet in Nederland gebruikt worden, bijvoorbeeld in het Grieks? Dan moet u een vertaling van dat rijbewijs meebrengen naar het loket. De vertaling moet zijn opgemaakt door een beëdigde tolk, de ambassade of het consulaat.
 • Afhankelijk van uw situatie Begin link: een verklaring van geschiktheid, einde link. .
 • Bent u een buitenlandse student? Dan heeft u ook een bewijs van inschrijving van uw onderwijsinstelling nodig.
 • Als u uw rijbewijs kwijt bent of dit is gestolen, moet u een proces-verbaal of een verklaring van vermissing van de gemeente inleveren. Daarnaast moet u ook een originele gewaarmerkte verklaring (niet ouder dan 6 maanden) inleveren van de instantie die het rijbewijs heeft afgegeven. Uit de verklaring moet naar voren komen of het rijbewijs nog geldig is en wanneer het is afgegeven.

U staat ingeschreven bij de gemeente Den Haag.

Kijk voor alle voorwaarden op de Begin externe link: website van het RDW(Externe link), einde externe link..

Voorwaarden nationaliteit

Om een Nederlands rijbewijs te krijgen moet u aan 1 van de volgende eisen voldoen:

Een rijbewijs omwisselen kost € 51,10.
U moet deze kosten meteen bij uw aanvraag betalen. Op Stadhuis Spui kunt u pinnen en contant betalen. Op stadskantoor Leyweg kunt u alleen pinnen. Het is helaas niet mogelijk om met een creditcard te betalen.

U krijgt bericht van Dienst Wegverkeer (RDW) als u het rijbewijs bij de gemeente kunt afhalen. Uw Nederlands rijbewijs is maximaal 10 jaar geldig.

Maak een afspraak voor het omwisselen van uw rijbewijs.

Bij de aanvraag voor een Nederlands rijbewijs moet u uw buitenlandse rijbewijs inleveren. U maakt zelf de keuze of u blijft rijden tijdens de aanvraag. U kunt een boete krijgen. Lees meer op de Begin externe link: website van de RDW(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070