Burgerservicenummer

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Uw BSN staat onder andere op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. Het BSN vervangt in veel gevallen het sofinummer en bestaat uit dezelfde reeks cijfers.

Overheidsorganisaties gebruiken het BSN om met burgers te communiceren en de (elektronische) dienstverlening te verbeteren. Ook gebruiken zij het nummer om snel en makkelijk persoonsgegevens uit te wisselen. Bijvoorbeeld tussen de gemeente en de belastingdienst. Maar dit gebeurt alleen als het volgens de wet is toegestaan. Het BSN helpt ook tegen identiteitsfraude.

Waar vind ik mijn BSN?

  • Het BSN vindt u op uw rijbewijs aan de achterkant, linksboven. Bij oudere, papieren rijbewijzen, staat het op de voorkant. 
  • Bij paspoorten die vanaf 2014 zijn uitgegeven, staat het BSN aan de achterkant van de harde pagina, de 'houderpagina'. Bij oudere paspoorten staat het aan de voorkant van die pagina.
  • Bij identiteitskaarten die vanaf 2014 zijn uitgegeven, staat het BSN op de achterkant, rechtsboven ('persoonsnummer'). Bij oudere identiteitskaarten staat het aan de voorkant, naast de foto.

Het BSN komt niet in uw reisdocumenten te staan als u bij de aanvraag van die documenten niet in de BRP staat ingeschreven.

Hoe krijg ik een BSN?

Bij de geboorteaangifte krijgt een kind een BSN (van de gemeente waar het gezin woont). 
Komt u uit het buitenland en gaat u langer dan 4 maanden in Nederland wonen? Dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) bij het Stadhuis Spui, Spui 70.

Vragen?

Over het burgerservicenummer kunt u contact opnemen met het landelijke BSN-punt, telefoonnummer 1400 of via de website van de Rijksoverheid.

Zie ook

Gepubliceerd: 6 januari 2014Laatste wijziging: 1 oktober 2021