Parkeervergunning voor mantelzorgers aanvragen

Krijgt u mantelzorg en woont u in een gebied waarin betaald parkeren geldt? Met een parkeervergunning voor mantelzorgers kunnen uw mantelzorgers en verzorgers bij u parkeren zonder ter plekke te hoeven betalen.

Voorwaarden

 • U woont in een parkeervergunninggebied in de gemeente Den Haag en u heeft om medische redenen mantelzorg nodig.
 • U kunt aantonen dat u afhankelijk bent van zorg of ondersteuning thuis. Dit kunt u doen met de documenten die u hieronder opgesomd vindt.
 • Uw mantelzorger staat niet ingeschreven op uw adres.
 • Gaat u verhuizen? Dan moet u uw nieuwe adres en vergunningnummer(s) doorgeven aan de afdeling Parkeren. Verhuist u binnen uw oude vergunninggebied? Dan kunt u uw oude vergunning gebruiken tot het eind van de vermelde periode.
 • Op de mantelzorgvergunning staan 400 (zorg)parkeeruren per jaar. U neemt niet gebruikte uren aan het einde van het vergunningjaar automatisch mee naar het nieuwe vergunningjaar. U kunt maximaal 50 uren meenemen.

Nodig bij uw aanvraag

 • Een kopie van uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
 • Een van de volgende documenten:

  • Een kopie van een geldig Wmo-advies waaruit blijkt dat u mantelzorg krijgt.
  • Een kopie van een CIZ-indicatie voor langdurige zorg in het kader van de Wlz (Wet langdurige Zorg).
  • Een kopie van een indicatie van de wijkverpleegkundige voor wijkverpleegkundige zorg in het kader van de Zvw (Zorgverzekeringswet).

Kosten

Leges voor de mantelzorgparkeervergunning kosten € 16,05 in 2023. Dit zijn de eenmalige kosten om uw vergunning aan te vragen.

Mantelzorguren bijkopen

Ieder vergunningjaar kunt u maximaal 50 uren meenemen van het vorige vergunningjaar.  Dit gaat automatisch. Het is in een vergunningjaar eenmalig mogelijk uren bij te kopen. U betaalt dan € 50 voor 50 uur. Kijk voor meer informatie op Parkeeruren bijkopen.

Hoelang duurt het?

Na ontvangst van uw aanvraagformulier neemt de afdeling Parkeren binnen 2 weken contact met u op.

Aanvragen

Vraag de parkeervergunning voor mantelzorgers aan met het formulier Parkeervergunning voor mantelzorg.

Parkeervergunning voor mantelzorg (PDF, 105,7 kB)

Print het formulier, vul het in, voeg de gevraagde stukken bij en stuur het per e-mail naar het e-mailadres dat op het formulier staat.

Aan- en afmelden parkeren mantelzorger

U moet uw mantelzorger aan- en afmelden. Lees hoe u dat doet op Bezoek aan- en afmelden voor parkeren.