Internationaal onderwijs in Den Haag

Den Haag is dé stad van internationaal onderwijs. Zo heeft Den Haag de meeste scholen voor internationaal onderwijs van Nederland.

In en rond Den Haag zijn scholen voor internationaal basis- en voortgezet onderwijs. De helft van alle internationale leerlingen van Nederland zit in Den Haag op een internationale school.

De regio Den Haag heeft de volgende internationale scholen:

scholieren op de trappen van de internationale school

Nederlandse scholen waar internationaal onderwijs wordt gegeven

Dit zijn IGO-scholen. Dit staat voor ‘Internationaal Georiënteerd Onderwijs’. De inkomsten van deze scholen bestaan voor een gedeelte uit subsidie van de rijksoverheid.

Buitenlandse nationale scholen

Scholen gekoppeld aan ambassades

School voor speciaal basisonderwijs

Deze school werkt samen met de IGO-school Haagsche Schoolvereeniging The Hague.

Internationaal beroepsonderwijs (mbo)

Europese School Den Haag

Zoek een school

In de Scholenwijzer vindt u informatie over alle scholen en opleidingen in Den Haag. Dat maakt kiezen een stuk gemakkelijker. U kunt in de Begin externe link: Scholenwijzer(Externe link), einde externe link. ook zoeken naar internationale scholen.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070