Inschrijven en uitschrijven leerlingen

Elke leerplichtige leerling moet bij een school staan ingeschreven. De ouders/verzorgers moeten hun kind bij een school inschrijven en ervoor zorgen dat het kind naar school gaat.

De school schrijft het kind in en uit. De school beslist ook of een leerling wordt toegelaten, geschorst of verwijderd. En de school meldt de in- en uitschrijvingen van de leerlingen aan de afdeling Leerlingzaken van de gemeente.

Uitschrijving

De school mag een leerplichtige leerling op verzoek van de ouders uitschrijven, als:

  • de leerling is ingeschreven op een andere school
  • vrijstelling is verleend door de leerplichtambtenaar

De school mag een leerplichtige leerling niet uitschrijven als de leerling zeer regelmatig voor langere periodes afwezig is. Wanneer een leerling regelmatig afwezig is moet dit wel gemeld worden bij de leerplichtambtenaar.

De school mag een leerplichtige leerling ook niet uitschrijven tijdens het schooljaar als de leerling onvoldoende vorderingen maakt op school.

Verhuizen naar het buitenland

Verhuist u naar het buitenland of is uw gezin langer dan 8 maanden in het buitenland? Dan moet u zich uitschrijven bij de gemeente. Zie Begin link: Vertrek naar het buitenland doorgeven, einde link. .

Is uw kind leerplichtig en verblijft uw kind minder dan 8 maanden in het buitenland? Dan moet hij of zij daar naar school. Uw kind blijft leerplichtig volgens de Nederlandse wet. Er is een vrijstelling van schoolinschrijving in Nederland nodig. Lees hoe u deze vrijstelling aanvraagt op Begin link: Vrijstelling van schoolinschrijving aanvragen, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070