Ondernemers op markten, kiosken en ambulante straathandel

Bent u ondernemer op een markt, vanuit een kiosk of in de ambulante straathandel? Dan moet u een aantal zaken op orde hebben. Zoals vergunningen, een eigen standplaats en een inschrijving bij het marktregister. Lees alle informatie die u nodig heeft.

Vergunningen en ontheffing aanvragen

Regelgeving Haagse markten

Voor marktondernemers op een Haagse markt gelden een aantal regels. Die staan hieronder voor u op een rij.

De Begin externe link: Marktverordening(Externe link), einde externe link. regelt de afspraken voor de Haagse markten zoals:

 • het marktregister
 • de marktpas
 • toewijzing en intrekking van vergunningen
 • de belangrijkste spelregels voor de marktkooplieden
 • de grondslag voor het Branchebesluit

Lees de publieksvriendelijke versie:

Alles wat u moet weten over de Haagse markten

(PDF, 129,2 KB)

Het marktreglement geeft de specifiekere regels aan. Voorbeelden daarvan zijn locaties en tijden van de markten, toewijzing en het gebruik van standplaatsen. Kortom: de meer huishoudelijke zaken.

Begin externe link: Marktreglement (2016) (RIS295973)(Externe link), einde externe link.

De spelregels van de markt staan in het Marktreglement Den Haag 2016. Het nieuwe sanctiebeleid geeft zo simpel en logisch mogelijk aan hoe de spelregels in de praktijk worden gehandhaafd.

Begin externe link: Vaststelling Sanctiebeleid Markten Den Haag (RIS296409)(Externe link), einde externe link.

Om de inbreng van de belangenorganisatie van kooplieden vast te leggen, is een Reglement Adviescommissie Haagse Markten vastgesteld. Hierin staat hoe de afdeling Markten en de belangenorganisaties van kooplieden samen de nieuwe Adviescommissie Haagse Markten vormen. Op die manier kunnen zij het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseren over allerlei marktaangelegenheden.

Begin externe link: Vaststelling reglement adviescommissie Haagse Markten Den Haag 2022 (RIS312730)(Externe link), einde externe link.

Het Branchebesluit regelt hoeveel kooplieden in de verschillende branches mogen werken. In het rapport ‘Branchering Haagse Markt’ staan het onderzoek en de onderbouwing van dit voorgestelde branchebesluit voor de Haagse Markt.

In de nota Markten, Straathandel en Kiosken (MSK)met de titel ‘De straat verdient het’, staan nieuwe regels voor het beleid. Deze zijn vastgesteld en goedgekeurd door de gemeente in de Verordening straathandel Den Haag 2017.

Wat verandert er:

 • Het maximaal aantal locaties voor standplaatsen wordt kleiner. Zo wordt de verdeling van de openbare ruimte eerlijker. Er zijn dan niet overal standplaatsen.
 • De oliebollen- en kerstbomenstandplaatsen zijn een voorbeeld van standplaatsen met een goede verdeling van vraag en aanbod. Niet iedereen krijgt een vergunning. Ondernemers die al een tijd op bekende plekken staan, kunnen een vergunning voor 5 jaar aanvragen.
 • Als een vergunning na 5 jaar afloopt komt de standplaats weer vrij. Dan kunnen alle ondernemers zich weer inschrijven. Zo krijgt iedere ondernemer een kans.
 • Als er te veel aanvragers zijn bepaalt een loting wie de vergunning krijgt. Zie ook de Begin externe link: beleidsregel methodiek toewijzing ambulante standplaatsen Den Haag 2017 (RIS296341)(Externe link), einde externe link..
 • Vergunningen zijn 5 jaar geldig. Vergunningen voor 1 jaar worden niet meer afgegeven.

Kiosken en straathandel

Wilt u producten verkopen vanuit een kiosk, verkoopwagen, verplaatsbare kar of aanhanger? Dan heeft u daar een vergunning voor nodig. Voor het verkopen van goederen aan de deur of zonder vaste plaats op straat (venten) heeft u geen vergunning nodig. Lees wat er op u van toepassing is.

Kunt u de informatie niet vinden die u zoekt? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar Begin link: apv-vergunningen@denhaag.nl, einde link. .

Uw gegevens wijzigen

Bent u ondernemer op een Haagse markt en verandert uw naam, adres, of uw gegevens in het handelsregister van de Kamer van Koophandel? Geef dit gratis door aan de gemeente. Zo staat u altijd goed in het marktregister.

Wijziging doorgeven

 1. Sla het onderstaande formulier Wijzigingsformulier adres- en bedrijfsgegevens op onder een eigen naam op uw computer.
 2. Vul het formulier op uw computer in, print het uit en onderteken het.
 3. Stuur een scan of foto van uw aanvraag per e-mail naar Begin link: markten@denhaag.nl, einde link. .

Bel voor meer informatie naar (070) 353 93 20 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

Wijzigingsformulier adres- en bedrijfsgegevens

(PDF, 83,5 KB)

Contact

Contact marktmeester

Bent u ondernemer op 1 van de Haagse markten? U kunt contact opnemen met de marktmeester op de dag dat de markt wordt gehouden op telefoonnummer 06-22 07 91 72. De marktmeester is bereikbaar van 7.00 tot 18.30 uur. Dit telefoonnummer kunt u ook gebruiken voor een ziek- of vakantiemelding. De afmelding moet gebeuren voor 7.15 uur op de dag dat de markt is.

Contact afdeling Markten

E-mail: Begin link: markten@denhaag.nl, einde link.

Telefoon: (070) 353 93 20, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

Postadres:
Postbus 12651
2500 DP Den Haag

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070