Subsidies en begeleiding

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen is soms extra begeleiding geven. Ook kan niet iedereen meteen en blijvend het minimumloon verdienen. Den Haag Werkt adviseert over de benodigde begeleiding en eventuele financiële vergoeding bij begeleiding en verminderde loonwaarde.

Hieronder een overzicht van bestaande subsidies en regelingen. De specialisten van Den Haag Werkt geven u een passend advies over welke subsidies er mogelijk zijn.

Proefplaatsing

Tijdens een proefplaatsing werkt een kandidaat met behoud van uitkering op proef bij u in het bedrijf. Deze plaatsing gaat vooraf aan de arbeidsovereenkomst en duurt maximaal een maand.

Loonkostensubsidie

De gemeente komt u financieel tegemoet voor de verminderde arbeidsproductiviteit van kandidaten met een arbeidsbeperking. Uitgangspunt is het geldende minimumloon. De gemeente doet een loonwaardemeting om de hoogte van de tegemoetkoming te bepalen. U kunt loonkostensubsidie aanvragen via de link hieronder.

Download de folder voor meer informatie:

Folder loonkostensubsidie

(PDF, 373,8 KB)

Werkvoorzieningen

Mensen met een arbeidsbeperking hebben soms voorzieningen nodig om te kunnen werken. Hiervoor bestaan subsidieregelingen. Denk aan:

  • een aangepaste fiets, of

  • een aanpassing van de werkplek, of

  • computervoorziening voor iemand met een visuele handicap.

Jobcoachcheque

Een jobcoach geeft intensieve begeleiding van een werknemer op zijn of haar werkplek. Heeft u een kandidaat met een arbeidsbeperking in dienst die voor jobcoaching in aanmerking komt? Dan is deze professional voor u gratis.

No-riskpolis ziekteverzuim

U kunt de kosten van ziekteverzuim van een kandidaat met arbeidsbeperking verzekeren. De no-riskpolis van het UWV dekt een groot deel van de loonkosten voor een aantal doelgroepen. Kijk voor meer informatie op Begin externe link: de website van het UWV(Externe link), einde externe link..

Leerwerkcheque

Bedrijven die jongeren tot 27 jaar een werkervaringsplek bieden hebben recht op een bijdrage in de kosten. De gemeente draagt bij aan de kosten van de vergoeding. Kijk voor meer informatie op de pagina Begin link: Leerwerkcheque voor bedrijven, einde link. .

Loonkostenvoordelen

De rijksoverheid stimuleert werkgevers die mensen in dienst nemen die moeilijk aan het werk komen. Vanuit de Wet Tegemoetkomingen Loondomein bestaat de mogelijkheid om tijdelijk minder belasting te betalen. Kijk hiervoor op Begin externe link: de website van de rijksoverheid(Externe link), einde externe link..

Contact

Wilt u weten welke subsidies en regelingen voor u van toepassing zijn? Den Haag Werkt adviseert u graag. Neem contact op via Begin link: denhaagwerkt@denhaag.nl, einde link. of bel (070) 752 77 50.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070