Ontwerp Woonvisie 2040 zet in op aanpak wooncrisis

Den Haag is zwaar getroffen door de wooncrisis. Steeds meer mensen zijn op zoek naar een passende betaalbare woning. In de ontwerp Woonvisie 2040 staat hoe de gemeente de woningnood wil aanpakken.

Veel Haagse woningzoekenden hebben het moeilijk. Zij kunnen geen betaalbare en passende woning in de stad vinden. Vooral mensen met lage en middeninkomens hebben dit probleem. Ook ouderen en mensen die zorg nodig hebben kunnen moeilijk een passende woning vinden.

Veel inwoners die de volgende stap willen zetten, kunnen door het woningtekort niet verder. Zo blijven twintigers noodgedwongen bij hun ouders wonen. En senioren die graag gelijkvloers willen gaan wonen, zitten vast in een voor hen te grote gezinswoning. Jonge stellen die geen woning kunnen vinden, moeten hun kinderwens uitstellen.

Nieuwbouw

Meer woningen bouwen helpt om het woningtekort aan te pakken. Er wordt daarom nieuw gebouwd waar dat kan. De gemeente zet hierbij in op zoveel mogelijk betaalbare nieuwbouw. Dit betekent dat er meer ruimte komt voor sociale- en middenhuurwoningen en betaalbare koop.

Bestaande woningen

Den Haag ligt tussen de zee en gemeenten die aan de stad grenzen. Nieuwbouw alleen is hierdoor niet voldoende om de wooncrisis aan te pakken. Er moeten ook woningen bijkomen in stad. Bijvoorbeeld door bestaande woningen aan te passen. Denk aan een extra verdieping bouwen op een flat of woning. Andere oplossingen zijn kamerbewoning en het splitsen van woningen.

In Den Haag zijn veel woningen slecht onderhouden. De gemeente wil daarom de woningen die er zijn verbeteren, bijvoorbeeld door te isoleren. Daardoor zijn bewoners iedere maand minder kwijt aan hun energierekening. Doel is om dit ieder jaar bij 10.000 woningen te doen.

De gemeente gaat streng handhaven in wijken waar veel slechte woningen staan. Hierbij worden de misstanden aangepakt in met name wijken waar het niet goed gaat.

Gemeenteraad

De plannen in de ontwerp Woonvisie 2040 zijn nog niet goedgekeurd door de gemeenteraad. Ze kunnen daarom nog niet worden uitgevoerd. Dat kan pas als de gemeenteraad er mee heeft ingestemd. Dit staat gepland voor het najaar van 2024. Zodra de gemeenteraad de ontwerp Woonvisie 2040 heeft goedgekeurd, gaat de gemeente er mee aan de slag.

De volledige Woonvisie 2040 en een korte toelichting Begin link: staan op de woonvisie-webpagina, einde link. .

Denk mee

Tot en met 19 juli kunt u de gemeente laten weten wat u vindt van de ontwerp Woonvisie 2040. Formeel is dat een ‘zienswijze indienen’. De gemeente verzamelt alle opmerkingen en ideeën en vult de ontwerp Woonvisie 2040 aan. Hoe u uw ideeën aan de gemeente kunt laten weten, Begin link: leest u op de webpagina ‘Geef uw mening over de ontwerp Woonvisie 2040’, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070