Nederlandse nationaliteit aanvragen (naturalisatie)

Woont u in Den Haag en wilt u de Nederlandse nationaliteit krijgen? Dan kunt u een naturalisatieverzoek indienen bij de gemeente.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in Den Haag en staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • Uw geboorteakte is geregistreerd in de BRP. Kijk voor de eisen aan de taal waarin de akte is opgesteld bij Vertalingen van buitenlandse documenten.
  • Hebt u geen paspoort en/of geboorteakte en u bent niet vrijgesteld? Dan kunt u misschien een beroep doen op bewijsnood.
  • U heeft een inburgeringsdiploma op A2- taalniveau. Kijk voor meer informatie op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
  • U heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • U bent geen gevaar voor de openbare orde.
  • U bent niet met 2 personen (bigaam) getrouwd.

  Daarnaast is 1 van de volgende situaties op u van toepassing:

  • U woont 5 jaar of langer onafgebroken in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten.
   U heeft steeds op tijd uw verblijfsvergunning verlengd. Op deze regel zijn enkele uitzonderingen. Uw verblijfsvergunning moet ook tijdens de naturalisatieprocedure geldig zijn.
  • U bent minimaal 3 jaar getrouwd met of geregistreerd partner van een Nederlander. U heeft tijdens deze periode van minimaal 3 jaar samengewoond met uw echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner (in Nederland of in het buitenland).

  • U woont 3 jaar onafgebroken samen met een Nederlander in Nederland.
  • U bezat vroeger de Nederlandse nationaliteit (oud-Nederlander).

   In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een verkorte aanvraag. Kijk daarvoor bij Nederlandse nationaliteit via verkorte procedure aanvragen (optie).

   Mee-naturaliseren kinderen onder 18 jaar

   Kinderen tot en met 15 jaar kunnen met hun ouders mee-naturaliseren. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

   • De kinderen zijn op het moment van de aanvraag in Nederland.
   • Ze hebben hun hoofdverblijf in Nederland.
   • Ze zijn in Nederland toegelaten voor onbepaalde tijd.
   • Kinderen van 16 en 17 jaar moeten voorafgaand aan het verzoek minimaal 3 jaar aaneengesloten in Nederland hebben gewoond.
   • Als 1 van de ouders het naturalisatieverzoek indient, moet de andere ouder schriftelijk zijn/haar mening geven.

   Kinderen van 12 jaar en ouder moeten meekomen bij het verzoek.

   Naturalisatie voor uw kind(eren)

   Minderjarige kinderen die niet gelijk met hun ouders zijn mee-genaturaliseerd, kunnen op verzoek van hun ouders alsnog de Nederlandse nationaliteit krijgen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

   • De kinderen hebben voorafgaand aan het verzoek minimaal 3 jaar aaneengesloten hun hoofdverblijf in Nederland gehad.
   • Ze zijn in Nederland toegelaten voor onbepaalde tijd.
   • De Nederlandse ouder dient het verzoek voor naturalisatie in. De andere ouder moet schriftelijk toestemming geven.
   • Kinderen van 16 en 17 jaar moeten het zelf eens zijn met het verzoek.

   Voor deze kinderen moet hetzelfde bedrag betaald worden als voor een volwassene die naturaliseert.

   Nodig bij de aanvraag

   Neem mee naar de naturalisatie-afspraak:

   • geldig paspoort (van het land van herkomst)
   • geldige verblijfsvergunning (van Nederland)
   • inburgeringsdiploma op A2- taalniveau of eventuele andere Nederlandse middelbareschooldiploma's (inclusief diploma's uit België en Suriname)

    Kosten

    Soort Tarief 2023
    Naturalisatie per persoon € 970
    Naturalisatie partners € 1.238
    Mee-naturaliseren kind € 143
    Naturalisatie voor personen die een asielvergunning voor onbepaalde tijd hebben € 722
    Naturalisatie voor partners die een asielvergunning voor onbepaalde tijd hebben € 991

     U betaalt de kosten bij het naturalisatieverzoek. U kunt dit bedrag alleen met pin betalen.
     U krijgt geen geld terug als de aanvraag wordt afgewezen.

     Hoelang duurt het

     • De gemeente bekijkt of u voldoet aan alle voorwaarden voor naturalisatie en geeft advies aan de IND. De gemeente stuurt uw dossier naar de IND.
     • De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet en neemt een beslissing. De IND moet binnen 12 maanden een beslissing nemen. Heeft u tussentijds vragen over het verzoek, dan kunt u contact opnemen met de IND.
     • U bent pas officieel Nederlander na de naturalisatieceremonie.
     • Een week na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands reisdocument aanvragen op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg. Uw verblijfsvergunning levert u in bij het IND-loket of de vreemdelingenpolitie.

     Bekijk onderstaand filmpje over hoe u naturalisatie kunt aanvragen:

     Bekijk de video Loketanimatie: naturalisatie aanvragen (YouTube-kanaal van de gemeente)

      Aanvragen

      Voldoet u aan de voorwaarden?

      • Maak dan digitaal een afspraak voor uw naturalisatieverzoek bij Publiekszaken, Unit Registratie, afdeling Naturalisatie en Optie (op Stadhuis Spui).

       Afspraak maken

       • U kunt ook telefonisch een afspraak maken. Bel met 14070 of vanuit het buitenland met +31 70 353 30 00.

       Zie ook