Uw nationaliteit registreren in de BRP

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan uw persoonsgegevens. Ook uw nationaliteit staat in de BRP. U kunt in de BRP ook vermeld staan met de nationaliteit ‘onbekend’ of ‘staatloos’.

Voorwaarden registreren nationaliteit

Voor het registreren van uw nationaliteit in de BRP gelden voorwaarden. Uw nationaliteit moet blijken uit 1 van de volgende documenten:

  • een geldig paspoort
  • een geldige identiteitskaart
  • een ander geldig reisdocument
  • een verklaring van het land waarvan u de nationaliteit bezit
  • de nationaliteitswet van het land van uw (mogelijke) nationaliteit. Uit andere documenten moet dan blijken in welk land u bent geboren, wie uw ouders zijn en welke nationaliteit zij hebben. Dit kan bijvoorbeeld staan in een geboorteakte.

De gemeente Den Haag mag uw nationaliteit niet registreren via een eigen verklaring.

Matthew Smith heeft de Australische nationaliteit. Bij zijn inschrijving in de gemeente laat hij zijn geldige Australische paspoort zien. In de BRP wordt de Australische nationaliteit geregistreerd.

Nationaliteit ‘onbekend’

Kunt u met documenten niet bewijzen dat u een nationaliteit heeft? Dan wordt uw nationaliteit in de BRP ‘onbekend’. Dit geldt ook als u een nationaliteit bij andere instanties heeft opgegeven, bijvoorbeeld bij de IND. De registratie nationaliteit ‘onbekend’ betekent dat u uw nationaliteit niet kunt bewijzen met de vereiste documenten. Het betekent dus niet dat u geen nationaliteit heeft.

Hassan is asielzoeker. Bij zijn asielaanvraag vertelde hij dat hij is geboren in Afghanistan en de Afghaanse nationaliteit heeft. Zijn ouders zijn ook in Afghanistan geboren. Hassan heeft geen documenten van geboorte en ook geen paspoort. Volgens de Wet BRP mag zijn nationaliteit niet worden geregistreerd in de BRP. Omdat Hassan zijn nationaliteit niet kan bewijzen wordt de nationaliteit ‘onbekend’ geregistreerd in de BRP.

Nationaliteit ‘onbekend’ wijzigen

Wilt u de nationaliteit ‘onbekend’ wijzigen? Dan heeft u documenten nodig. Dit kunnen documenten zijn waaruit uw nationaliteit blijkt, zoals een paspoort of een identiteitskaart.

Nationaliteit ‘staatloos’

Heeft u geen nationaliteit? Dan bent u staatloos. Staatloosheid kan op verschillende manieren worden vastgesteld. Lees meer over het vaststellen van staatloosheid op de Begin externe link: website van de IND(Externe link), einde externe link..

De aanpassing van de vermelding van uw nationaliteit kan gevolgen hebben. Deze gevolgen kunnen per persoon of situatie verschillen.

Uw nationaliteit aanpassen in de BRP

Wilt u de vermelding van uw nationaliteit in de BRP aanpassen? Kijk dan op de pagina Begin link: Persoonsgegevens BRP aanpassen, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070