Remigratie, afstand doen van Nederlandse nationaliteit

Gaat u terug naar uw oorspronkelijke land van herkomst en heeft u zowel de Nederlandse als een vreemde nationaliteit? Dan moet u afstand doen van de Nederlandse nationaliteit als u recht heeft op een remigratie-uitkering.

 • U hebt zowel de Nederlandse nationaliteit als een andere nationaliteit.
 • U heeft recht op een remigratie-uitkering. Krijgt u geen remigratie-uitkering? Dan hoeft u geen afstand te doen van uw Nederlandse nationaliteit.

 • Nederlands paspoort en/of Nederlandse Identiteitskaart.
 • Brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over de procedure afstand doen van de Nederlandse nationaliteit.

Aan de procedure bij de SVB en de gemeente zijn geen kosten verbonden. Wel betaalt u een bedrag aan de IND voor de aanvraag van uw verblijfsvergunning.

Nadat u afstand heeft gedaan van de Nederlandse nationaliteit worden uw gegevens direct aangepast in de Basisregistratie Personen (BRP). De SVB handelt uw procedure verder af.

 • U dient een verzoek tot remigratie in bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)(Externe link).
 • Vervolgens maakt u digitaal een afspraak bij Publiekszaken, afdeling Naturalisatie & Optie over het afstand doen van uw Nederlandse nationaliteit.

 • U kunt hiervoor ook bellen met 14070.
 • U maakt tegelijkertijd zelf een afspraak bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om een verblijfsvergunning in Nederland aan te vragen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.ind.nl(Externe link).
 • Tijdens de afspraak bij Publiekszaken, afdeling Naturalisatie & Optie tekent u een verklaring van afstand van de Nederlandse nationaliteit.
 • De gemeente past uw gegevens aan in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • De SVB verzorgt de verdere remigratieprocedure.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070