Welstands- en Monumentencommissie

De Welstands- en Monumentencommissie is een onafhankelijk adviesorgaan en bestaat uit deskundigen op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en openbare ruimte, en monumenten.

Wilt u iets nieuws bouwen of iets aan een bestaand gebouw veranderen? Dan moet u vooraf nagaan of hiervoor een omgevingsvergunning nodig is. Een bouwplan waarvoor een vergunning nodig is, wordt in de meeste gevallen getoetst aan de Welstandsnota. De Welstandsnota wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Het bevat de criteria en kaders waaraan het uiterlijk van een bouwplan moet voldoen. De gemeente kan uw aanvraag aan de Welstands- en Monumentencommissie voorleggen voor advies.

Wanneer u een vergunning aanvraagt en het bouwplan aan de commissie moet worden voorgelegd, dan gebeurt dit automatisch. U hoeft zelf geen contact met de commissie op te nemen.

De Welstands- en Monumentencommissie is een onafhankelijk adviesorgaan en bestaat uit deskundigen op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap/openbare ruimte en monumenten.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Marianne Loof, voorzitter
 • Franz Ziegler, deskundige stedenbouw
 • Gus Tielens, deskundige architectuur
 • Joris Molenaar, deskundige monumenten en cultuurhistorie
 • Karen van Vliet, deskundige stedenbouw
 • Olivier Graeven, deskundige monumenten en cultuurhistorie
 • Philomene van der Vliet, deskundige landschap en openbare ruimte
 • Wijnand Galema, deskundige monumenten en cultuurhistorie

  Collegiaal overleg

  Er kan een zogenaamd collegiaal overleg via het secretariaat worden aangevraagd. Dit kan wanneer de commissie een negatief advies over een aanvraag heeft gegeven. Tijdens dit informele overleg bespreken de architect/ontwerper en de commissie het bouwplan of de aanpassingen na een negatief advies. Het collegiale overleg helpt bij het doorontwikkelen van het bouwplan en versoepelt de verdere toetsing.

  Een collegiaal overleg wordt gevoerd tussen de architect/ontwerper en de commissie. Het vindt plaats zonder de aanvrager of de opdrachtgever.

  Een collegiaal overleg wordt gevoerd op basis van vooraf opgestuurde tekeningen. Tekeningen moeten uiterlijk een week voor het overleg door het secretariaat zijn ontvangen. Aan een collegiale overleg kunnen geen rechten worden ontleend.

  Jaarverslagen

  De commissie brengt iedere twee jaar een verslag uit over haar werkzaamheden. Hierin wordt de advisering door de commissie in cijfers weergegeven. Het werk van de commissie wordt daarbij toegelicht en er wordt aandacht besteed aan bijzondere bouwplannen.

  Het jaarverslag over 2019-2020 kunt u downloaden op de site van monumentenzorg denhaag.

  Eerder is het jaarverslag 2015-2018 uitgebracht. Daarbij is een fietskaart gemaakt. Een route van 13 kilometer leidt u langs bouwwerken uit het jaarverslag. U kunt de fietsroute ook downloaden op de site van monumentenzorg denhaag. Meer hierover vindt u in het jaarverslag 2015-2018.

  Jaarverslag 2015-2018 Welstands- en Monumentencommissie (PDF, 25,9 MB)

  Contact

  Voor een afspraak met de Welstands- en Monumentencommissie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Monumentenzorg & Welstand.

  Meer informatie

  Gepubliceerd: 17 augustus 2015Laatste wijziging: 16 juni 2021