Kunstenplan

In het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur, ook wel het Kunstenplan genoemd, staat het Haagse cultuurbeleid voor een periode van 4 jaar beschreven. Ook staat hierin welke culturele instellingen een subsidie voor meerdere jaren krijgen van de gemeente.

Het huidige Kunstenplan (RIS296149) 'Ruimte voor de spelende mens' gaat over de periode 2017-2020. Aan het Kunstenplan voor 2021-2024 wordt nog gewerkt.

  Subsidies aan culturele instellingen

  Om het Kunstenplan voor 2021-2014 te kunnen maken stelde de gemeenteraad eerst het Beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024 vast. Dit is het uitgangspunt voor de beoordeling van subsidieaanvragen van culturele instellingen. Een onafhankelijke adviescommissie gebruikt het beleidskader om de subsidieaanvragen te beoordelen. In het voorjaar van 2020 brengt zij een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Op basis van dit advies stelt het college vóór 1 juli 2020 het concept Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 op. Bij de begrotingsbehandeling 2021, in het najaar van 2020, besluit de gemeenteraad over dit plan. Het college kent vervolgens de subsidies aan culturele instellingen toe.

  Indienen subsidieaanvragen voor 2021-2024

  Aanvragen voor subsidies voor het Kunstenplan 2021-2024 moeten voor maandag 2 december 2019 om 17.00 uur ontvangen zijn door de gemeente. Alle informatie over de aanvraagprocedure wordt begin september 2019 gepubliceerd op deze website.

  De adviescommissie

  Het college heeft op 8 januari 2019 de kernleden van de adviescommissie voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 benoemd. Dit zijn:

  • Johannes Leertouwer (voorzitter) - Letteren
  • Mavis Carrilho - Inclusie
  • Thomas Smit - Bedrijfsvoering
  • Philip Powel - Jazz, Pop en Urban
  • Zafer Yurdakul - Participatie
  • Susanne van Els - Muziek, Film
  • Femke van de Wiel - Educatie
  • Mariette Dölle - Musea en Beeldende Kunst
  • Jan Zoet - Theater
  • Merel Heering - Dans

  In de aanstellingsbrief van de adviescommissie vindt u meer informatie over de achtergronden van de kernleden en de opdracht aan de commissie.

  Kring van extra leden

  Aan de adviescommissie zijn op 12 maart 2019 nog 23 leden toegevoegd. Deze leden werken in deelcommissies, onder (vice)voorzitterschap van de kernleden van de adviescommissie. In de aanstellingsbrief vindt u meer informatie over de achtergronden van de nieuwe leden.

  Verantwoording

  Ontvangt uw instelling subsidie uit het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020? Lees dan waar de verantwoording van een subsidie uit het Meerjarenbeleidsplan aan moet voldoen.

  Meer informatie

  Heeft u een vraag over het Kunstenplan? Neem dan contact op met de gemeente via het e-mailadres kunstenplan@denhaag.nl.

  Gepubliceerd: 27 maart 2019Laatste wijziging: 8 augustus 2019