Nu:
Coronavirus
Laatste update: 12:43 uur

Kunstenplan

In het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur, ook wel het Kunstenplan genoemd, staat het Haagse cultuurbeleid voor een periode van 4 jaar beschreven. Ook staat hierin welke culturele instellingen een subsidie voor meerdere jaren krijgen van de gemeente.

Subsidies aan culturele instellingen

Om het Kunstenplan voor 2021-2024 te kunnen maken stelde de gemeenteraad eerst het Beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024 vast. Dit is het uitgangspunt voor de beoordeling van subsidieaanvragen van culturele instellingen. Een onafhankelijke adviescommissie gebruikt het beleidskader om de subsidieaanvragen te beoordelen. In het voorjaar van 2020 brengt zij een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Op basis van dit advies stelt het college vóór 1 juli 2020 het concept Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 op. Bij de begrotingsbehandeling 2021, in het najaar van 2020, besluit de gemeenteraad over dit plan. Het college kent vervolgens de subsidies aan culturele instellingen toe.

De adviescommissie

Het college heeft op 8 januari 2019 de kernleden van de adviescommissie voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 benoemd. Dit zijn:

  • Johannes Leertouwer (voorzitter) - Letteren
  • Mavis Carrilho - Inclusie
  • Thomas Smit - Bedrijfsvoering
  • Philip Powel - Jazz, Pop en Urban
  • Zafer Yurdakul - Participatie
  • Susanne van Els - Muziek, Film
  • Femke van de Wiel - Educatie
  • Mariette Dölle - Musea en Beeldende Kunst
  • Ellen Walraven - Theater
  • Merel Heering - Dans

In de aanstellingsbrief van de adviescommissie vindt u meer informatie over de achtergronden van de kernleden en de opdracht aan de commissie.

Kring van extra leden

Aan de adviescommissie zijn op 12 maart 2019 nog 23 leden toegevoegd. Deze leden werken in deelcommissies, onder (vice)voorzitterschap van de kernleden van de adviescommissie. In de aanstellingsbrief vindt u meer informatie over de achtergronden van de nieuwe leden.

Verantwoording

Ontvangt uw instelling subsidie uit het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020? Lees dan waar de verantwoording van een subsidie uit het Meerjarenbeleidsplan aan moet voldoen.

Indienen subsidieaanvragen voor 2021-2024

Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend voor het Kunstenplan 2021-2024. De aanvraagprocedure is gesloten op maandag 2 december 2019 17.00 uur

Meer informatie

Heeft u een vraag over het Kunstenplan? Neem dan contact op met de gemeente via het e-mailadres kunstenplan@denhaag.nl.

Gepubliceerd: 29 augustus 2019Laatste wijziging: 30 januari 2020