Positieve sportcultuur: hulp en informatie voor uw vereniging

De gemeente helpt sportverenigingen die willen werken aan een positieve sportcultuur. Een cultuur waarin iedereen met plezier, eerlijk, veilig en zonder zorgen kan sporten.

De gemeente helpt met advies, informatie en hulpmiddelen.

Advies voor sportverenigingen

Heeft uw sportvereniging ondersteuning nodig? Of wilt u advies of overleg? Dan kunt u terecht bij de sportconsulenten van de gemeente.

Heeft uw vereniging een vraag over sportplezier of positieve sportcultuur? De gemeente heeft een team positieve sportcultuur, die u of uw vereniging kan helpen. Dit team is gespecialiseerd op het gebied van opvoedkunde en sport. Het team leert trainers en coaches bijvoorbeeld om sporters enthousiast te maken. Ook kunnen zij helpen om op een positieve manier aanwijzingen te geven. Dit helpt mensen om met plezier te sporten. Team positieve sportcultuur kan het bestuur van uw vereniging ook helpen om regels en afspraken te maken binnen uw vereniging.  Ook geven zij cursussen. Neem voor meer informatie contact op via de website van team positieve sportcultuur.

 • In een positieve sportcultuur gaat iedereen respectvol met elkaar om. Iedereen hoort erbij en er wordt niet gediscrimineerd. De gemeente helpt verenigingen hieraan te werken.

  Hulpmiddelen hierbij zijn bijvoorbeeld:

  • Blauwe kaart: sportverenigingen met een jeugdafdeling kunnen de blauwe kaart gebruiken. Op deze kaart schrijven kinderen na de wedstrijd complimenten voor de tegenstander. Om de wedstrijd positief af te sluiten. En om te zorgen voor sportiviteit en respect.
  • Regenboogaanvoerdersbanden: verenigingen kunnen aanvoerdersbanden in regenboogkleuren aanvragen. Hiermee laat u zien dat uw vereniging het belangrijk vindt dat iedereen elkaar respecteert en accepteert.
  • Regenboogvlaggen: sportverenigingen kunnen regenboogvlaggen ophangen. Om te laten zien dat uw vereniging het belangrijk vindt dat iedereen elkaar respecteert en accepteert.

  Om deze middelen aan te vragen stuurt u een e-mail naar sportsupport@denhaag.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook meer informatie krijgen.

 • Grensoverschrijdend gedrag is gedrag dat over de grens gaat van wat mensen normaal vinden. Het gaat bijvoorbeeld om agressie, discriminatie, geweld of seksuele intimidatie.

  Melden seksuele intimidatie verplicht

  Bestuurders en begeleiders van sportverenigingen moeten vermoedens van seksuele intimidatie melden. Zij doen dit bij hun sportbond of het Centrum Veilige Sport Nederland. Kijk voor meer informatie of om een melding te doen op centrumveiligesport.nl.

  Melden grensoverschrijdend gedrag

  Wilt u agressief of discriminerend gedrag melden? Dan kunt u hulp krijgen van uw sportconsulent van de gemeente of team positieve sportcultuur.

  Stappenplan Centrum Veilige Sport Nederland

  Hoe voorkomt u grensoverschrijdend gedrag binnen uw vereniging? Lees wat u hieraan kunt doen in het stappenplan van Centrum Veilige Sport Nederland.

  Gratis Verklaring Omtrent Gedrag

  Het is belangrijk dat vrijwilligers in uw vereniging een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Zeker als zij werken met jeugd. Een VOG is een bewijs van goed gedrag. U kunt de VOG gratis aanvragen. Lees meer over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers.

  Vertrouwenscontactpersoon

  Wilt u grensoverschrijdend gedrag voorkomen? Dan is een vertrouwenscontactpersoon binnen uw vereniging onmisbaar. Neem contact op met uw sportconsulent of team positieve sportcultuur voor advies.

  Klacht over de gemeente

  Gaat uw melding over een medewerker of dienst van de gemeente? Dan kunt u altijd een klacht indienen bij de gemeente. Anoniem melden kan dan niet. Als u dat wilt, neemt u contact op met het Vertrouwenspunt Sport.

  Zie ook: Vertrouwenspunt sport

Gepubliceerd: 20 oktober 2021Laatste wijziging: 7 december 2021