Vergoeding kosten Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers aanvragen

Heeft u van uw vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig? Als organisatie kunt u vaak de kosten declareren die vrijwilligers hiervoor maken.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Het is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor het doen van bepaald vrijwilligerswerk.

Gratis aanvragen

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe regeling waarbij verenigingen, die voldoen aan de voorwaarden, voor vrijwilligers zelf een gratis een VOG kunnen aanvragen.

De regeling is bedoeld voor:

  • vrijwilligers die werken met minderjarigen, verbonden aan een vrijwilligersorganisatie
  • vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking, verbonden aan een vrijwilligersorganisatie

Onder een vrijwilligersorganisatie wordt verstaan:

  • een organisatie met rechtspersoonlijkheid
  • zonder winstoogmerk
  • wiens werkzaamheden voor 70% door vrijwilligers worden uitgevoerd

Sportverenigingen en scoutingclubs declareerden voorheen de kosten voor een VOG bij de brancheorganisatie, maar kunnen nu ook van deze regeling gebruik maken.

Subsidieaanvraag organisaties

Organisaties kunnen in sommige gevallen een subsidieaanvraag indienen als:

  • zij buiten deze regeling vallen
  • zij als vrijwilligersorganisaties gedefinieerd worden
  • als zij aan de voorwaarden van de desbetreffende regeling voldoen

Deze organisaties kunnen de aanvraag doen bij de Subsidieregeling Stimuleren Vrijwillige Inzet of de Activiteitensubsidie stadsdeel  van de Dienst Publiekszaken.

Meer informatie

Lees meer op Gratis VOG voor vrijwilligers (website Justis, ministerie van Veiligheid en Justitie).

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers? PEP Den Haag kan u persoonlijk adviseren. Lees meer informatie op de website van PEP Den Haag.