Inschrijven en uitschrijven leerlingen

Elke leerplichtige leerling moet bij een school staan ingeschreven. De ouders/verzorgers moeten hun kind bij een school inschrijven en ervoor zorgen dat het kind naar school gaat.

De school schrijft het kind in en uit. De school beslist ook of een leerling wordt toegelaten, geschorst of verwijderd. En de school meldt de in- en uitschrijvingen van de leerlingen aan de afdeling Leerlingzaken van de gemeente.

Uitschrijving

De school mag een leerplichtige leerling uitschrijven, als:

  • de leerling is ingeschreven op een andere school
  • vrijstelling is verleend door de leerplichtambtenaar

De school mag een leerplichtige leerling niet uitschrijven als de leerling zeer regelmatig voor langere periodes afwezig is. Wanneer een leerling regelmatig afwezig is moet dit wel gemeld worden bij de leerplichtambtenaar.

De school mag een leerplichtige leerling ook niet uitschrijven tijdens het schooljaar als de leerling onvoldoende vorderingen maakt op school.

Verhuizen naar het buitenland

Is uw kind leerplichtig en lange tijd in het buitenland? Dan moet hij of zij daar naar school. Uw kind blijft leerplichtig volgens de Nederlandse wet. Daarom is het belangrijk dat u een schoolverklaring (met stempel) van de buitenlandse school opstuurt naar de leerplichtambtenaar in Nederland.

De verklaring hoeft niet in het Nederlands te zijn; het mag ook in het Engels, Frans of Duits. U moet de verklaring dan wel door een erkend vertaalbureau in het Nederlands laten vertalen.

Hoe lang geldig?

Met de schoolverklaring blijft uw kind ingeschreven in het gemeentelijk bevolkingsregister. Het bewijs is 1 schooljaar geldig en moet voor elk schooljaar opnieuw worden ingeleverd.

Gepubliceerd: 9 september 2009Laatste wijziging: 19 maart 2019