Voorkom rattenoverlast

De belangrijkste oorzaak van rattenoverlast is afval of eten dat op straat of in de tuin is gegooid. Help mee om overlast te voorkomen.

Dagelijks zijn heel veel medewerkers van de gemeente aan de slag om de stad schoon te houden. U kunt zelf ook veel doen om rattenoverlast te voorkomen.

Voorkom zwerfvuil

  • Gooi geen afval of etensresten op straat.
  • Zet geen vuilniszakken of los afval naast afvalcontainers.
  • Zet vuilniszakken aan de stoeprand op de dag dat het huisvuil wordt opgehaald. Het liefst zo kort mogelijk voor de ophaaltijd. Bind de zakken goed dicht.

Voer de vogels niet

Voer geen brood of etensresten aan vogels. Te veel voedsel is ongezond voor ze. Extra voer blijft vaak liggen en dit trekt ratten aan.

Gooi oud brood in de broodcontainer

Heeft u oud brood over? Doe het in de broodcontainer. Bekijk de broodcontainers in uw buurt.

Meld rattenoverlast

U kunt overlast door ratten melden bij de gemeente als u 1 of meer ratten heeft gezien in de buitenruimte. Dat is bijvoorbeeld op straat, in het park of in de (binnen)tuin van uw woningcorporatie. Doe uw melding via de pagina Rattenoverlast melden.

Wat doet de gemeente?

De gemeente is eind 2018 met woningcorporaties, betrokken bewoners en Haagse Milieu Services een gezamenlijke aanpak begonnen tegen rattenoverlast.

De belangrijkste nieuwe maatregelen zijn:

  • Rattenoverlast in de buitenruimte en in tuinen van woningcorporaties kan op 1 plek worden gemeld: bij de gemeente, op de website of via 14070.
  • In wijken waar veel overlast is, kan de gemeente een voederverbod instellen. Bewoners die etensresten in de buitenruimte gooien kunnen een boete van € 95 krijgen.

Sinds juli 2019 geldt het voederverbod in de wijken Mariahoeve, Moerwijk en Morgenstond.

Naast deze maatregelen gaat de gemeente door met voorlichting over de gevolgen van brood en etensresten in de buitenruimte:

  • Voor volwassenen zijn er broodlessen in samenwerking met Stichting Aarde-Werk.
  • Voor basis- en middelbare scholen zijn lespakketten ontwikkeld.
  • Voor kinderen is de theatervoorstelling ‘Broodkapje’ gemaakt. Via dit toneelstuk leren zij waarom brood niet op straat hoort en wat zij er zelf aan kunnen doen.

Ook zet de gemeente in steeds meer wijken broodcontainers neer.

2 proefgebieden

Eind 2018 zijn uit de wijken met veel rattenoverlast 2 proefgebieden gekozen: Moerwijk-Oost in stadsdeel Escamp en Mariahoeve De Landen in stadsdeel Haagse Hout. In deze wijken worden extra maatregelen uitgevoerd. Er is een actieplan gemaakt, dat gericht is op het voorkomen van overlast. Behalve de maatregelen die hierboven genoemd zijn, wordt onderzoek gedaan naar gebreken aan gebouwen. Bijvoorbeeld of er kapotte rioolbuizen, regenpijpen of ventilatieroosters zijn waardoor ratten kunnen binnenkomen. Ook wordt gekeken naar het openbaar groen. Daarnaast worden ondernemers, scholen en moskeeën bezocht om voorlichting te geven.

Handhavers van de gemeente voeren samen met de woningcorporaties extra controles uit in de proefgebieden. Bewoners en ondernemers worden aangesproken op het gooien van etensresten op straat of in binnentuinen van woningcorporaties. En er worden vaker boetes uitgedeeld.

Er wordt gekeken of deze extra aanpak ook in andere gebieden in de stad nodig is.

Gepubliceerd: 27 juni 2019Laatste wijziging: 22 januari 2020