Bomenbeleid

In het Haagse bomenbeleid is aandacht voor kwaliteit en diversiteit van bomen. De gemeente plant, verzorgt, vervangt en onderzoekt de bomen. Vaak in samenwerking met anderen. Lees meer over het bomenbeleid in Den Haag.

De gemeente zorgt voor:

  • planten van meer verschillende bomen. Hierdoor kunnen de Haagse bomen beter tegen ziekten, plagen en veranderingen in het klimaat. Voor extra kleur en gebruik worden ook bloesem- en vruchtbomen geplant.
  • zorgen voor meer groeiruimte voor bomen. Bomen groeien beter en blijven gezond als ze meer ruimte hebben.
  • groener maken van wijken waar weinig groen is. Hierdoor ontstaat een betere verdeling van het aantal bomen over Den Haag.
  • vervangen van bomen. Om ervoor te zorgen dat het aantal bomen in de stad min of meer gelijk blijft, wordt er voor iedere verwijderde boom een nieuwe geplant.

Het huidige bomenbeleid is in 2008 gemaakt. Het beleid kunt u lezen in de nota Haagse Bomen, Kiezen voor kwaliteit en diversiteit. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe beleidsnota voor bomen. Deze is naar verwachting medio 2020 klaar.

Aantal straatbomen in Den Haag

Op dit moment staan er bijna 117.000 straatbomen in Den Haag. Deze bomen staan vooral langs straten, wegen en kades of in plantsoenen en parken. Soms moeten de bomen weg. Bijvoorbeeld omdat ze onveilig of ziek zijn of dood zijn gegaan. Als de gemeente een boom weghaalt, dan komt er altijd een nieuwe boom voor terug. Naast deze straatbomen zijn er duizenden andere bomen in Den Haag. Lees meer over de typen bomen in Den Haag.

Onderzoek en samenwerking

De gemeente vindt het belangrijk om haar kennis over bomen op peil te houden. Maar ook over de onderwerpen die ermee te maken hebben, zoals boomziekten en -plagen en klimaatverandering. Daarom werkt Den Haag samen met andere steden, universiteiten en hogescholen en bedrijven.

Kennis bundelen

Den Haag is lid van de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen (ISB). Hierin zitten de 32 grote gemeenten, de universiteit van Wageningen, de hogeschool van Hall Larenstein en verschillende boomdeskundigen. De ISB doet onderzoek naar bijvoorbeeld ziekten en plagen, zoals de essentaksterfte of de kastanjebloedingsziekte. Ook stelde de ISB richtlijnen op hoe steden om kunnen gaan met oude populieren. Daarnaast is het ISB betrokken bij het OOGstfonds. Dit fonds bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, kwekers, aannemers en universiteiten. Samen doen zij onderzoek naar ziekten en plagen, naar klimaatverandering en de aanpassingen die daarvoor nodig zijn.

Waarde van bomen in kaart brengen

De gemeente doet mee aan verschillende projecten om de waarde van een boom voor de stad te berekenen. Dat gebeurt samen met nog 4 grote steden, stichting Stadswerk en de VHG (branchevereniging voor onder anderen hoveniers en boomspecialisten). Een paar voorbeelden zijn:

  • i-Tree, een Amerikaans softwareprogramma dat de opbrengsten van een boom omrekent in geld. Een boom helpt bijvoorbeeld water af te voeren, biedt schaduw en is goed voor de gezondheid. De komende jaren wordt dit programma verder uitgewerkt voor Nederland.
  • TEEB-stad, een systeem dat kijkt naar de waarde van groen voor de hele stad. Hiermee kan de gemeente beter onderbouwen waarom groen belangrijk is bij het maken van plannen voor de stad.

Gepubliceerd: 17 juli 2019Laatste wijziging: 8 mei 2020