Bomenbeleid

Bomen in de stad bieden veel voordelen. Ze zijn goed voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Ook geven ze de stad kleur. Bomen verbeteren de leefbaarheid van de directe woonomgeving aanzienlijk. Huizen zijn zelfs meer waard als er groen omheen staat.

Haagse bomen met roze bloesem.

Den Haag staat bekend om haar groen en duizenden bomen. De gemeente wil dat Den Haag een groene stad blijft. Daarom heeft de gemeente in 2008 de 'Nota Haagse bomen, kiezen voor kwaliteit en diversiteit' geschreven. Hierin staat dat er de komende 10 jaar veel aandacht is voor:

 • planten van meer verschillende bomen.
  Hierdoor kunnen ze beter tegen ziekten, plagen en veranderingen in het klimaat. Naast de bekende boomsoorten worden ook bloesem- en vruchtbomen geplant.
 • zorgen voor meer groeiruimte voor bomen.
  Bomen groeien beter en blijven gezond als ze meer ruimte hebben.
 • groener maken van wijken waar weinig groen is te vinden.
  Hierdoor ontstaat een betere verdeling van het aantal bomen over Den Haag.
 • herplanten van bomen.
  Om ervoor te zorgen dat het aantal bomen in de stad min of meer gelijk blijft, wordt er voor iedere gestorven boom een nieuwe geplant.
Zie ook: Nota Haagse bomen, kiezen voor kwaliteit en diversiteit

Aantal bomen in Den Haag

Het herplanten van bomen heeft sinds 2008 extra prioriteit gekregen. In eerste instantie is de achterstand in te herplanten bomen ingelopen in 2009 en 2010. Daarna is door het gemeentebestuur structureel geld beschikbaar gesteld om het bomenbestand op peil te houden en waar mogelijk nog extra bomen aan te planten. In 2007 telde Den Haag 111.500 bomen, in 2016 zijn dat er 116.600.

Grafiek aantal bomen in Den Haag 2007-2016

Gepubliceerd: 25 oktober 2016Laatste wijziging: 24 april 2017