Rekeningencommissie

De Rekeningencommissie onderzoekt of het financieel beheer van de gemeente op orde is.

Met de programmarekening verantwoordt het college in het voorjaar de besteding van het geld uit de begroting. Ieder jaar onderzoekt de Rekeningencommissie deze programmarekening en geeft een advies aan de raad over de vaststelling hiervan. Ook houdt de Rekeningencommissie zich bezig met zaken als de doelmatigheid van de gemeentelijke organisatie, integriteit, informatieveiligheid en privacybescherming. De Rekeningencommissie is een zogenaamde niet-politieke commissie: het gaat niet om partijpolitieke standpunten, maar om de controlerende rol van de raad op het gebied van de financiën.

Adres & contact

Spui 70
2511 BT Den Haag

Secretariaat:
Jaco van Duijn: 06 – 46 05 80 31

Voorzitter

Commissieleden

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070