Nieuws raadsenquête

Op deze pagina vindt u een overzicht van de nieuwsberichten en voortgangsberichten de commissie raadsonderzoek Amare.

Onderzoek raadsenquêtecommissie Amare afgerond

De raadsenquêtecommissie Amare heeft op vrijdag 8 september haar rapport Amare: Bijzonder Complex gepubliceerd. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad, burgemeester Jan van Zanen. De raadsenquêtecommissie heeft ruim 15 maanden onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het Spuikwartier en het project Amare.

De commissie concludeert onder meer dat het publiek belang is verwaarloosd door onvoldoende aandacht voor de exploitatie van Amare. Ook constateert de commissie dat de raad niet volledig is geïnformeerd over het project en op aspecten is misleid. De totale financiële impact van het project op de gemeentefinanciën wordt door de commissie op meer dan 500 miljoen euro geraamd.

De raadsenquêtecommissie Amare doet ook een aantal aanbevelingen. Die gaan onder andere over het versterken van de ondersteuning van de gemeenteraad, het creëren van ruimte voor tegengeluid en het werken aan een cultuur waar transparantie het uitgangspunt vormt. Ook benadrukt de commissie dat bij besluitvorming in de raad voortaan altijd duidelijk gemaakt moet worden op welk beleid een voorstel gebaseerd is en hoe dit voorstel het publiek belang dient.

Voorgeschiedenis raadsenquête Amare

Op 13 mei 2022 is het raadsenquete Amare gestart. De werkzaamheden van de commissie raadsonderzoek bestaan uit werksessies, analyses van diverse bescheiden, interviews en (besloten en openbare) verhoren van sleutelfiguren. De commissie kwam wekelijks bijeen en hield de gemeenteraad met voortgangsberichten op de hoogte van haar werkzaamheden.

Het raadsbesluit van 4 november 2021, de daarin opgenomen onderzoeksvragen en het daaraan ten grondslag liggende rapport, waren leidend voor het onderzoek. Het onderzoeksbureau Policy Research Company ondersteunde de commissie bij haar werkzaamheden. Dit bureau werd op basis van een Europese aanbesteding gekozen. Voorzitter van de commissie raadsonderzoek is de heer Dubbelaar en als plaatsvervangend voorzitter mevrouw Faïd.

Lees hier Begin externe link: Voortgangsbericht 1 (RIS312269)(Externe link), einde externe link..

Lees hier Begin externe link: Voortgangsbericht 2 (RIS313225)(Externe link), einde externe link..

Lees hier Begin externe link: Voortgangsbericht 3 (RIS314550)(Externe link), einde externe link..

Lees hier Begin externe link: Voortgangsbericht 4 (RIS315295)(Externe link), einde externe link..

Lees hier Begin externe link: Voortgangsbericht 5 (RIS316121)(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070