Onderzoek raadsenquêtecommissie Amare afgerond

De raadsenquêtecommissie Amare heeft vrijdag 8 september haar rapport Amare: Bijzonder Complex overhandigd aan burgemeester Jan van Zanen. De raadsenquêtecommissie heeft ruim 15 maanden onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het Spuikwartier en het project Amare.

De opdracht van de raadsenquêtecommissie was om te bekijken hoe deze ontwikkelingen zich verhouden tot het beleid van de gemeente en het publiek belang en te onderzoeken hoe de aansturing door het college en de ambtelijke organisatie is geweest. Ook heeft de raadsenquêtecommissie zich gebogen over de vraag hoe de raad hierover is geïnformeerd en hoe de raad zijn kaderstellende en controlerende taken heeft ingevuld.

Burgemeester Jan van Zanen en voorzitter enquetecommissie Arjen Dubbelaar met het rapport

Conclusies

De raadsenquêtecommissie Amare concludeert onder meer dat het publiek belang is verwaarloosd door onvoldoende aandacht voor de exploitatie van Amare. Ook constateert de commissie dat de raad niet volledig is geïnformeerd over het project en op aspecten is misleid. De totale financiële impact van het project op de gemeentefinanciën wordt door de commissie op meer dan 500 miljoen euro geraamd.

Aanbevelingen

Een mogelijke paragraaf

De raadsenquêtecommissie Amare doet ook een aantal aanbevelingen. Die gaan onder andere over het versterken van de ondersteuning van de gemeenteraad, het creëren van ruimte voor tegengeluid en het werken aan een cultuur waar transparantie het uitgangspunt vormt. Ook benadrukt de raadsenquêtecommissie Amare dat bij besluitvorming in de raad voortaan altijd duidelijk gemaakt moet worden op welk beleid een voorstel gebaseerd is en hoe dit voorstel het publiek belang dient.

Werkwijze raadsenquêtecommissie

Raadslid Arjen Dubbelaar is voorzitter van de raadsenquêtecommissie Amare. Hij schetste bij de perspresentatie hoe de raadsenquêtecommissie Amare te werk is gegaan. ‘We hebben meer dan 80 betrokkenen gesproken en ruim 30.000 pagina’s informatie bekeken’, aldus Dubbelaar. ‘We zijn daarbij niet bezig geweest met het zoeken van een zondebok, ons doel was waarheidsvinding. Wij hopen dat ons rapport ook met die bril wordt gelezen.’

Toekomst Amare

Dubbelaar sprak bij de perspresentatie ook de wens uit dat er nu een duidelijke visie op de toekomst van Amare wordt geformuleerd. ‘Het is een prachtig, multifunctioneel cultuurgebouw met zalen van grote klasse. Wij hopen dat onze raadsenquêtecommissie met dit rapport een eerste aanzet heeft kunnen doen voor het gesprek over hoe het nu verder moet met Amare.’

Een mogelijke paragraaf

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070