Achternaam kind kiezen

Ouders mogen kiezen of hun eerste kind de achternaam krijgt van de moeder of van de vader. U kunt uw keuze bij de gemeente in een akte van naamskeuze vastleggen. Voor volgende kinderen geldt 'eenheid van naam binnen het gezin'. Dit betekent dat zij ook de gekozen achternaam krijgen, als ze binnen dezelfde relatie met dezelfde partner worden geboren.

Voorwaarden

Een akte van naamskeuze kunt u laten opmaken totdat u aangifte van de geboorte doet.

Kosten

Gratis.

Hoelang duurt het?

De naamskeuze wordt direct vastgelegd.

Afspraak maken

  • Beide ouders moeten de naamskeuze persoonlijk melden aan de balie van Publiekszaken op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg. Beide ouders moeten hun legitimatiebewijs meenemen.
  • Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

Andere nationaliteit 

Heeft het kind de nationaliteit van een ander land? De gemeente kijkt dan wat het namenrecht van dit land over naamskeuze zegt.

Alleenstaande ouder

Als u een ongehuwde moeder bent en uw kind wordt niet officieel erkend, dan krijgt uw kind uw achternaam.

Ouder met een partner van hetzelfde geslacht

Als een vrouw, met een partner van hetzelfde geslacht, een kind krijgt, dan krijgt het kind in principe de naam van de biologische moeder. Heeft u zelf een andere voorkeur? Raadpleeg hiervoor de Rijksoverheid.nl.

Ongehuwde ouders

Als ouders niet getrouwd zijn dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Als u wilt dat het kind de achternaam van de vader krijgt, moet de vader het kind voor de geboorte erkennen met naamskeuze. Dat heet ‘erkenning ongeboren vrucht’ (erkenning voor de geboorte). Deze naamskeuze kan bij een later huwelijk of geregistreerd partnerschap van de ouders eventueel herzien worden.

Wat gebeurt er als u geen keuze maakt?

Het is niet verplicht een akte van naamskeuze te laten opmaken. Als u dit niet doet gelden de volgende regels:

  • Zijn de ouders getrouwd? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader.
  • Zijn de ouders niet getrouwd? Dan krijgt het kind de achternaam van de moeder.

Deze regels gelden alleen binnen het Nederlands namenrecht.