Naamswijziging

Wilt u uw achternaam of voornaam veranderen? Lees hoe u dit kunt doen.

U heeft in ieder geval de Nederlandse nationaliteit. Voor de overige voorwaarden kunt u terecht op de Begin externe link: website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link..

Het veranderen van uw achternaam gaat anders dan het veranderen van uw voornaam.

Voornaam wijzigen

Wilt u uw voornaam officieel laten veranderen? Dan kunt u het beste contact opnemen met een advocaat omdat u dit verzoek bij de rechtbank moet indienen. Vragen over de voortgang van uw verzoek kunt u aan uw advocaat stellen.

Achternaam wijzigen

Wilt u uw achternaam laten veranderen? U kunt hiervoor een verzoek indienen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. De gemeente past achteraf uw gegevens aan in uw geboorteakte en in de Basisregistratie Personen (BRP).

  • U schrijft een verzoek aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. U kunt hiervoor het aanvraagformulier naamswijziging gebruiken op de Begin externe link: website van Dienst Justis(Externe link), einde externe link..
  • Van het ministerie ontvangt u een bevestiging met uitleg over de verdere procedure.
  • Het ministerie vraagt aan de gemeente (Publiekszaken) advies over uw verzoek.
  • Binnen 10 maanden neemt de minister van Veiligheid en Justitie een besluit over uw verzoek tot naamswijziging.
  • De geboortegemeente past uw gegevens aan op uw geboorteakte. Uw gegevens worden ook gewijzigd in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woongemeente.
  • Als de procedure is afgerond zijn bepaalde documenten niet meer geldig. Bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs. U moet deze documenten dus opnieuw aanvragen.
  • Er is verschil tussen naamswijziging voor minderjarigen, naamswijziging voor meerderjarigen en naamswijziging vanwege psychische en/of lichamelijke gezondheid.
  • De minister van Veiligheid en Justitie doet uitspraak over uw verzoek tot wijziging van uw achternaam. De naamswijziging gebeurt met een Koninklijk Besluit. U ontvangt dit besluit zelf per post en als u in Nederland bent geboren krijgt ook uw geboortegemeente hierover bericht. Ook worden de gegevens verwerkt in de BRP.
  • Voor een buitenlandse akte zie de pagina: Begin link: Buitenlandse akte inschrijven, einde link. .

Publiekszaken van de gemeente past uw gegevens gratis aan in de BRP. De naamswijziging zelf kost wel geld. Na ontvangst van het verzoek laat het ministerie van Veiligheid en Justitie u weten hoeveel en hoe u moet betalen.

Zodra Publiekszaken het Koninklijk Besluit heeft ontvangen, worden uw gegevens eerst op uw geboorteakte aangepast en daarna ook in de BRP. In totaal duurt dit maximaal 4 tot 6 weken.

Een wijziging van uw achternaam is niet hetzelfde als een verzoek tot wijziging van naamgebruik in de BRP, bijvoorbeeld omdat u getrouwd of gescheiden bent. Hierover kunt u meer lezen bij Begin link: Verandering naamgebruik aanvragen, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070