Erfpacht betalen

De betaling van erfpacht heet canon. U betaalt hierbij voor het gebruik van de grond waarop uw woning of bedrijfsruimte staat. 2 keer per jaar krijgt u bericht dat u erfpacht moet betalen. Betalen kan automatisch of via iDEAL. U kunt ook in termijnen betalen.

De gemeente stuurt u 2 keer per jaar een factuur over de betaling van de canon:

 • Rond 1 januari. Deze factuur gaat over de maanden juli tot en met december van het afgelopen jaar.
 • Rond 1 juli. Deze factuur gaat over de maanden januari tot en met juni van dit jaar.

Automatisch betalen

U kunt ervoor kiezen het bedrag automatisch te betalen. Dat heet een machtiging automatische incasso. Het is de gemakkelijkste manier van betalen. U moet wel altijd voldoende geld op uw betaalrekening hebben. De gemeente kan het geld dan van uw rekening afschrijven.

Aanvragen via MijnDenHaag

Een automatische incasso kunt u aanvragen via MijnDenHaag. Log hiervoor in met uw DigiD. De behandeling van uw aanvraag duurt een paar werkdagen. In MijnDenHaag kunt u daarna uw nieuwe manier van betalen zien.

Aanvragen via e-mail

U kunt de automatische incasso ook aanvragen per e-mail. Stuur hiervoor een e-mail naar erfpachtadministratie@denhaag.nl met daarin het volgende:

 • het onderwerp: 'Aanvraag doorlopende machtiging voor incasso'
 • uw naam
 • uw adres
 • het erfpachtadres
 • het debiteurennummer
 • uw IBAN-nummer (rekeningnummer)

U krijgt daarna binnen een aantal werkdagen een vooraf ingevuld formulier van de gemeente. Vul het formulier helemaal in en onderteken het. Anders neemt de gemeente uw aanvraag niet in behandeling.

Scan het formulier en stuur het per e-mail naar erfpachtadministratie@denhaag.nl of per post naar:
Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Erfpacht
Antwoordnummer 1790
2501 VC Den Haag

Belangrijke informatie: De automatische incasso begint op 1 januari of 1 juli. Uw aanpassing moet u maximaal een maand van tevoren doorgeven (dus vóór 1 december of 1 juni). Doet u dit na 1 december of 1 juni, dan moet u de laatste rekening nog zelf betalen. Komt uw aanvraag later binnen? Dan gaat de incasso in vanaf de volgende erfpachtperiode.

De automatische incasso geldt voor alle gebouwen waarvoor u erfpacht betaalt. Betalen in termijnen is niet mogelijk. Kort voor de afschrijving ontvangt u een bericht van de gemeente. U kunt de automatische incasso ook stoppen of aanpassen. Stuur hiervoor een e-mail naar erfpachtadministratie@denhaag.nl.

  Online betalen

  • Ga naar MijnDenHaag. Log in met DigiD en klik op het onderdeel Erfpacht.
  • U ziet een overzicht van uw recht van erfpacht en bedragen.
  • U kunt uw openstaande factuur betalen met iDEAL.

  Staan uw erfpachtgegevens niet in MijnDenHaag en bent u wel erfpachter? Vul dan het formulier in op MijnDenHaag. De gemeente zorgt dan dat uw erfpachtgegevens in MijnDenHaag komen te staan.

  Online betalen via MijnDenHaag

  Erfpacht betalen

  Geen DigiD? Vraag dan uw DigiD aan

   Erfpacht regelen in MijnDenHaag

   Het volgende kunt u allemaal vinden in MijnDenHaag:

   • overzicht van factuurbedragen bekijken
   • online betalen van uw laatste factuur
   • wijzigen factuuradres
   • aanvraag automatische incasso
   • verzoek tot afkoop van verplichte canonbetaling
   • verzoek tot heruitgifte

   Zelf overmaken

   Ook is het mogelijk de factuur te betalen via online bankieren. De factuur kunt u overmaken naar rekeningnummer:

   IBAN: NL 04 BNGH 0285 1389 60
   BIC: BNGHNL2G
   ten name van: Gemeente Den Haag DSO Erfpacht

   Vermeld bij uw betaling als het kan:

   • het debiteurennummer
   • het factuurnummer
   • het erfpachtadres

   Betalen in termijnen

   Kunt u het bedrag van de canon niet in 1 keer betalen? Dan kunt u een afspraak maken voor betalen in termijnen. U betaalt dan in delen. Stuur een e-mail aan erfpachtadministratie@denhaag.nl met:

   • uw vraag
   • uw naam
   • uw adres
   • het erfpachtadres
   Belangrijke informatie:

   U moet de 1e betaling doen in de 1e maand van de nieuwe periode. In januari en in juli. Alle termijnen moet u zelf overmaken. U ontvangt hierover geen bericht of factuur van de gemeente.

   Afkoop beheerkosten

   Als u regelmatig alleen beheerkosten (administratiekosten) betaalt, dan kunt u de beheerkosten in 1 keer betalen. Betaal dan het bedrag voor de afkoop beheerkosten op rekeningnummer:

   IBAN: NL 04 BNGH 0285 1389 60
   BIC: BNGHNL2G
   ten name van: Gemeente Den Haag DSO Erfpacht

   Vermeld bij uw betaling:

   • het adres
   • als u dit weet: het debiteurennummer van de betaling
   • afkoop beheerkosten

   Kijk voor het tarief van de beheerkosten op Erfpachtvoorwaarden.

   Nieuwe eigenaar geworden

   Koopt u een woning of bedrijfsruimte? Dan moet u de hele erfpachtfactuur aan de gemeente betalen. De notaris berekent op het moment van de koop wat u en de oude eigenaar moeten betalen.

   Voorbeeld:
   U koopt de woning op 6 april. De notaris verrekent de erfpacht van januari tot 6 april. U krijgt dat bedrag bij de koop van de oude eigenaar. Dit kunt u terugvinden op de rekening van de notaris.

   Geen eigenaar, wel factuur

   Bent u geen eigenaar van de woning of bedrijfsruimte en u heeft toch een factuur ontvangen? Dan kunt u hierover een e-mail sturen naar:  erfpachtadministratie@denhaag.nl. Of stuur een kopie van de factuur naar:

   Gemeente Den Haag
   Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Erfpacht
   Antwoordnummer 1790
   2501 VC Den Haag

   Meld hierbij:

   • uw naam
   • uw adres
   • het erfpachtadres
   • als u dit weet: het debiteurennummer van de betaling
   • dat u geen eigenaar bent
    Zie ook: Erfpacht