Erfpacht betalen

De betaling van erfpacht heet canon en is de vergoeding die u betaalt voor het gebruik van de grond waarop uw woning of bedrijfsruimte staat. U krijgt iedere 6 maanden bericht dat er een te betalen bedrag voor u klaar staat in MijnDenHaag. U kunt dat bedrag automatisch laten afschrijven of via iDEAL betalen. Ook kunt u een betalingsregeling treffen voor het betalen in termijnen.

De gemeente stuurt dit bericht over de betaling van de canon rond 1 januari en 1 juli.

 • Op 1 januari ontvangt u een bericht over de betaling van de canon over de maanden juli tot en met december van het afgelopen jaar.
 • Op 1 juli ontvangt u een bericht over de betaling van de canon over de maanden januari tot en met juni van het lopende jaar.

Automatische betaling

U kunt ervoor kiezen uw halfjaarlijks bedrag automatisch te laten afschrijven. Betalen via een automatische incasso is de gemakkelijkste manier. Voorwaarde is wel dat er altijd voldoende saldo op uw betaalrekening staat, zodat de gemeente het geld kan incasseren.

Een automatische incasso kunt u aanvragen via MijnDenHaag. De verwerking van uw aanvraag duurt een paar werkdagen. In MijnDenHaag kunt u daarna de gewijzigde betaalwijze zien.

U kunt ook bij het erfpachtbedrijf van de gemeente een doorlopende machtiging voor incasso aanvragen. Stuur hiervoor een e-mail naar erfpachtadministratie@denhaag.nl met daarin uw:

 • vraag, vermeld in het onderwerp: 'Aanvraag doorlopende machtiging voor incasso'
 • naam
 • adres
 • erfpachtadres en het debiteurennummer waar het over gaat
 • IBAN-nummer (rekeningnummer)

U krijgt daarna binnen een aantal werkdagen een vooraf ingevuld machtingsformulier van de gemeente Den Haag. Vul het formulier volledig in en onderteken het. Een machtigingsformulier dat niet volledig is ingevuld en ondertekend, neemt de gemeente niet in behandeling.

Scan het formulier en stuur het per e-mail naar erfpachtadministratie@denhaag.nl of per post naar:
Gemeente Den Haag, DSO Erfpacht
Antwoordnummer 61248
2506 WB Den Haag

Let op!
De machtiging gaat dan in met ingang van 1 januari of 1 juli. Dit moet u uiterlijk een maand van tevoren doorgeven (dus vóór 1 december of 1 juni). Doet u dit na 1 december of 1 juni, dan moet u de laatste halfjaarrekening nog zelf betalen. Komt uw aanvraag later binnen? Dan gaat de incasso in vanaf de volgende erfpachtperiode.

Een afgegeven machtiging geldt voor alle gebouwen waarvoor u erfpacht betaalt. Betalen in termijnen is niet mogelijk. Kort voor de afschrijving ontvangt u een bericht van de gemeente. U kunt de automatische incasso ook stopzetten of wijzigen. Neem hiervoor contact op met het erfpachtbedrijf via e-mailadres erfpachtadministratie@denhaag.nl.

Nieuw bankrekeningnummer

Betaalt u met automatische incasso en heeft u een nieuw bankrekeningnummer? Geef dan een nieuwe incassomachtiging af via MijnDenHaag of via e-mail. Lees meer onder ‘Automatische betaling’.

Online betalen via MijnDenHaag

Bovenaan uw persoonlijke pagina op MijnDenHaag staat een overzicht van uw recht van erfpacht en bedragen. U vindt er een overzicht van de factuurbedragen, de mogelijkheid om online te betalen en het aanvragen van automatische incasso.

 • Log in met DigiD en klik op het onderdeel Erfpacht.
 • U ziet een overzicht van uw recht van erfpacht en bedragen.
 • U kunt uw openstaande factuur betalen met iDEAL.

U vindt er ook een overzicht van uw recht van erfpacht en u kunt aanvragen doen en wijzigingen melden:

 • overzicht van recht van erfpacht
 • overzicht van factuurbedragen
 • online betalen van laatste factuur
 • wijzigen factuuradres
 • aanvraag automatische incasso
 • verzoek tot afkoop van canonverplichting
 • verzoek tot heruitgifte
Staan uw erfpachtgegevens niet in MijnDenHaag en bent u wel erfpachter? Vul dan het koppelformulier in op MijnDenHaag. De gemeente zorgt dan dat uw erfpachtgegevens in MijnDenHaag komen te staan.

Via online bankieren betalen

De gemeente stopt met het versturen van acceptgiro’s voor betaling van de erfpachtcanon. U kunt de erfpachtcanon via een automatische incasso betalen of via iDEAL (zie 'Online betalen via MijnDenHaag').

Ook is het mogelijk de factuur te betalen via online bankieren. De factuur kunt u voldoen op rekeningnummer:

IBAN: NL 04 BNGH 0285 1389 60
BIC: BNGHNL2G
ten name van: Gemeente Den Haag DSO Erfpacht

Vermeld bij uw betaling van canon zo mogelijk:

 • debiteurennummer
 • factuurnummer
 • adres waarop de betaling betrekking heeft

Vermeld bij uw andere erfpachtbetalingen:

 • het doel/onderwerp
 • het adres waarop de betaling betrekking heeft

Betalen in termijnen

Kunt u het bedrag van de canon niet in 1 keer betalen? Dan kunt u een regeling treffen voor betalen in termijnen. Stuur een e-mail aan erfpachtadministratie@denhaag.nl met uw:

 • vraag
 • naam
 • adres
 • het adres waar het over gaat

U krijgt dan van het Erfpachtbedrijf antwoord op uw verzoek.

Let op!
De 1e betaling moet vervolgens gedaan worden in de 1e maand van de nieuwe periode: in januari en in juli. Alle termijnen moet u zelf overmaken. U ontvangt hierover geen bericht of factuur van de gemeente.

Afkoop beheerkosten

Als u periodiek alleen beheerkosten (administratiekosten) betaalt, dan kunt u de beheerkosten in 1 keer afkopen. Betaal dan het tarief voor afkoop beheerkosten op rekeningnummer:

IBAN: NL 04 BNGH 0285 1389 60
BIC: BNGHNL2G
ten name van: Gemeente Den Haag DSO Erfpacht

Vermeld bij uw betaling:

 • het adres, en (als u dit weet) het debiteurennummer waar de betaling betrekking op heeft
 • afkoop beheerkosten

Kijk voor het tarief van de beheerkosten op Erfpachtvoorwaarden.

Eigenaar geworden van een woning of bedrijfsruimte

U bent eigenaar geworden van een woning of bedrijfsruimte, bijvoorbeeld in april, en ontvangt in juli een factuur voor het gehele halfjaar. Dan moet u deze factuur betalen. Bij de notaris heeft er al een verrekening tussen de oude en nieuwe eigenaar plaatsgevonden voor de periode van 1 januari tot datum van aankoop in april. Dit kunt u terugvinden op de afrekening van de notaris.

Geen eigenaar, wel factuur

U bent geen eigenaar van de woning of bedrijfsruimte en u heeft toch een factuur ontvangen. Dan kunt u hierover een e-mail sturen naar: erfpachtadministratie@denhaag.nl. Graag met vermelding van het betreffende erfpachtadres en de vermelding dat u geen eigenaar bent.

Of u kunt een afdruk van de factuur per post sturen naar:

Gemeente Den Haag, DSO Erfpacht
Antwoordnummer 61248
2506 WB Den Haag

Vermeld dan:

 • uw naam
 • uw adres
 • het erfpachtadres
 • het debiteurennummer (als u dit weet) waarop de betaling betrekking heeft
 • dat u geen eigenaar bent
Zie ook: Erfpacht