Afkoop canonbetaling bij eeuwigdurend recht aanvragen

Bent u erfpachter van een erfpachtcontract van ná 1986? Dan kunt u een aanvraag doen om de canonverplichting eeuwigdurend af te kopen. U hoeft dan geen canon meer te betalen.

Waarom afkopen?

Erfpacht is het recht om de grond van de gemeente voor een bepaalde periode te gebruiken tegen betaling van een canon. De gemeente blijft dan eigenaar van de grond.

Overwegingen om de canonbetaling af te willen kopen kunnen zijn:

  • U hoeft geen canon meer te betalen.
  • U krijgt geen vijfjaarlijkse herziening meer van het canonpercentage.

Voorwaarden

De gemeente heeft voor de afkoop canonbetaling bij eeuwigdurend recht een aantal voorwaarden gesteld waarmee u rekening moet houden:

  • Erfpachtcontract ná 1986: Voor het afkopen van uw canonbetaling moet u een erfpachtcontract hebben van ná 1986.
  • Erfpachtcontract voor 1986: Heeft u een erfpachtcontract van vóór 1986 en loopt uw erfpachtcontract binnen 15 jaar af? Dan moet u eerst een heruitgifte aanvragen. Kijk voor meer informatie op Erfpachtcontract loopt af binnen 15 jaar.

Aanvragen

Afkoop aanvragen

Kosten

  • U betaalt eenmalig de grondwaarde van uw recht van erfpacht en eenmalig een bedrag voor de afkoop van de beheerkosten en eventueel een stukje renteverlies. Kijk voor de tarieven op Erfpachtvoorwaarden.
  • De afkoop wordt opnieuw vastgelegd in een notariële akte of een obligatoire (verplichtende) overeenkomst omdat uw erfpachtcontract verandert. De kosten van de akte/overeenkomst zijn voor u.
  • Als u het afkopen van de erfpachtcanon meefinanciert in uw hypotheek, mag u de rente over het afkoopbedrag aftrekken in uw belastingaangifte.

Hoelang duurt het?

De gemeente onderzoekt of uw recht van erfpacht in aanmerking komt voor afkoop. Als dat zo is krijgt u een aanbod en informatie over de procedure en de kosten. Dit duurt 4 tot 6 weken.

Meer informatie

Bekijk de video Je Haagse wooncarrière (YouTube-kanaal van de gemeente)
Bekijk de video Mijn koophuis staat op grond van de gemeente (YouTube-kanaal van de gemeente)

Wilt u meer weten over erfpacht? Kijk dan op www.denhaag.nl/erfpacht.