Burgerinitiatief indienen

Inwoners van Den Haag van 14 jaar en ouder kunnen zelf een plan opstellen en het aan de gemeenteraad aanbieden. Dit heet een burgerinitiatief.

Wilt u een plek in uw buurt waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, een skatebaan of meer groen in uw straat? Of heeft u een idee voor een speeltuin, waar die moet komen en hoeveel dat gaat kosten? Als u een concreet plan heeft, kunt u dat bij de gemeenteraad indienen.

Met het burgerinitiatief kunt u ook bij de gemeenteraad een verzoek indienen voor een referendum. Als voldoende medestanders uw voorstel ondersteunen, komt uw voorstel op de agenda van de gemeenteraad.

Een burgerinitiatief moet altijd gaan over een onderwerp waarover de gemeente een besluit mag nemen. Het is niet bedoeld om onderwerpen die onlangs zijn afgehandeld, opnieuw op de agenda te zetten.

Lees hier alle Begin link: voorwaarden en de procedure voor het indienen van een burgerinitiatief, einde link. .

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het burgerinitiatief? Dan kunt u bellen met de griffie op telefoonnummer: (070) 353 31 31 of een e-mail sturen naar: Begin link: burgerinitiatief@denhaag.nl, einde link.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070