Registratie voor kiezers buiten Nederland

Woont u niet in Nederland? En wilt u bij verkiezingen vanuit het buitenland stemmen? Registreer u dan eenmalig. De documenten waarmee u kunt stemmen, krijgt u dan bij iedere verkiezing van de Tweede Kamer en Europees Parlement automatisch per post. U registreert zich eenvoudig met het formulier.

U kunt zich tot en met 3 februari 2021 registreren als kiezer buiten Nederland om te kunnen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021.

Hoe werkt het?

Registreren

 • Vul het formulier in
 • Print het
 • Onderteken het
 • Scan het of maak een foto
 • Stuur het met een kopie van uw geldige identiteitsdocument op:

Gemeente Den Haag
Verkiezingen KBN
Postbus 84 008
2508 AA Den Haag
Netherlands

 • U krijgt per e-mail een bevestiging als de gemeente uw registratieverzoek heeft ontvangen.
 • U krijgt een bevestiging van opname in het permanente register als de gemeente uw verzoek heeft verwerkt.

Weet u niet zeker of u staat geregistreerd als kiezer buiten Nederland?

Heeft u als kiezer buiten Nederland gestemd bij het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) of de Europees Parlementsverkiezingen van mei 2019? Dan staat u geregistreerd als kiezer buiten Nederland. U ontvangt automatisch informatie en documenten die u nodig heeft om te kunnen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021. U hoeft zelf niets te doen.

Heeft u zich vóór 1 april 2017 voor het laatst geregistreerd? Bijvoorbeeld bij de Tweede Kamerverkiezing van 2017? Dan moet u zich opnieuw registreren.  Weet u niet meer wanneer u zich heeft geregistreerd? Neem dan contact op met gemeente. De medewerkers kunnen controleren of u staat geregistreerd als kiezer.

Voorwaarden voor registratie

U kunt stemmen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer en de leden van het Europees Parlement als u:

 • buiten Nederland woont en niet meer bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente
 • de Nederlandse nationaliteit heeft
 • 18 jaar of ouder bent

Stemmen als kiezer buiten Nederland

Als kiezer buiten Nederland stemt u standaard per brief. Woont u u in een land woont waar de post trager wordt bezorgd?  Of waar de bezorging onzeker is, bijvoorbeeld door corona? Dan kan het handig zijn om via een volmacht te stemmen. Stemmen met een kiezerspas kan een uitkomst zijn als u in de grensstreek woont of als u op de dag van de verkiezingen in Nederland bent.

Kijk daarom goed welke manier van stemmen voor u het beste is:

 • Het briefstembewijs (de stempas voor kiezers buiten Nederland) wordt 12 weken voor een verkiezing via de post aan u verstuurd, met een retourenvelop en een stembiljet-envelop. Bewaar deze goed en stuur ze nog niet terug.

  Ongeveer 4 weken voor de verkiezing wordt het stembiljet verstuurd (dit is niet eerder klaar). U ontvangt het stembiljet per e-mail of post, afhankelijk van de keus die u heeft gemaakt bij uw registratie. Pas wanneer u het stembiljet heeft ontvangen, kunt u uw stem opsturen.

  U ontvangt bij het stembiljet een uitgebreide instructie voor het terugsturen van uw stem.

 • U kunt er ook voor kiezen iemand anders voor u te laten stemmen via een volmacht. Dat kan handig zijn als u in een land woont waar de postbezorging niet betrouwbaar is. Het is ook mogelijk op verkiezingsdag zelf uw stem uit te brengen op een Nederlands stembureau (inclusief Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Dat doet u met een kiezerspas.

  Het is niet mogelijk om bij iedere verkiezing standaard met kiezerspas of volmacht te stemmen. U moet dit iedere verkiezing opnieuw aanvragen. Dat kan tot 6 weken voor een verkiezing via een formulier dat op deze website wordt gepubliceerd.

Houd uw adres actueel

Bent u verhuisd of gaat u verhuizen? Geef dit dan door.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de afdeling Verkiezingen van de gemeente.

Bekijk de video Permanente registratie kiezers buiten Nederland (YouTube-kanaal van de gemeente)
Zie ook Kiezers buiten Nederland

Gepubliceerd: 6 oktober 2020Laatste wijziging: 8 oktober 2020