Registratie voor kiezers buiten Nederland

Woont u niet in Nederland? En wilt u bij verkiezingen vanuit het buitenland stemmen? Registreer u dan eenmalig. De documenten waarmee u kunt stemmen, krijgt u dan bij iedere verkiezing van de Tweede Kamer en Europees Parlement automatisch per post. U registreert zich eenvoudig met het formulier.

Wilt u stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021? Zorg dan dat de gemeente uiterlijk 3 februari 2021 uw ondertekende formulier en een kopie van uw identiteitsdocument ontvangt. Als u zich later aanmeldt, kunt u niet meer als kiezer buiten Nederland stemmen op 17 maart 2021. U kunt zich dan nog wel aanmelden voor toekomstige verkiezingen.

Hoe werkt het?

Registreren

  • Vul het formulier in
  • Print het
  • Onderteken het
  • Scan het of maak een foto
  • Stuur het met een kopie van uw geldige identiteitsdocument op:

Gemeente Den Haag
Verkiezingen KBN
Postbus 84 008
2508 AA Den Haag
Netherlands

  • U krijgt per e-mail een bevestiging als de gemeente uw registratieverzoek heeft ontvangen.
  • U krijgt een bevestiging van opname in het permanente register als de gemeente uw verzoek heeft verwerkt.

Weet u niet zeker of u staat geregistreerd als kiezer buiten Nederland?

Heeft u als kiezer buiten Nederland gestemd bij het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) of de Europees Parlementsverkiezingen van mei 2019? Dan staat u geregistreerd als kiezer buiten Nederland. U ontvangt automatisch informatie en documenten die u nodig heeft om te kunnen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021. U hoeft zelf niets te doen.

Heeft u zich vóór 1 april 2017 voor het laatst geregistreerd? Bijvoorbeeld bij de Tweede Kamerverkiezing van 2017? Dan moet u zich opnieuw registreren.  Weet u niet meer wanneer u zich heeft geregistreerd? Neem dan contact op met gemeente. De medewerkers kunnen controleren of u staat geregistreerd als kiezer.

Voorwaarden voor registratie

U kunt stemmen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer en de leden van het Europees Parlement als u:

  • buiten Nederland woont en niet bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente
  • de Nederlandse nationaliteit heeft
  • 18 jaar of ouder bent

Wilt u een nieuw identiteitsdocument aanvragen? Door corona kan het langer duren om een afspraak te maken bij een ambassade of consulaat. Heeft u nog geen geldig identiteitsdocument? Zorg dan dat u op tijd een afspraak maakt.

Stemmen als kiezer buiten Nederland

Het stemmen per brief gebeurt standaard per post. In sommige landen wordt de post minder snel bezorgd. Of de bezorging is onzeker, bijvoorbeeld door corona. Stemt u liever niet per brief? Dan kunt u ervoor kiezen om te stemmen via een volmacht of met een kiezerspas. Kijk voor meer informatie op de pagina Stemmen bij de verkiezing van de Tweede Kamer als u in het buitenland woont.

Houd uw adres actueel

Bent u verhuisd of gaat u verhuizen? Geef dit dan door.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de afdeling Verkiezingen van de gemeente.

Bekijk de video Permanente registratie kiezers buiten Nederland (YouTube-kanaal van de gemeente)
Zie ook Kiezers buiten Nederland

Gepubliceerd: 1 december 2020Laatste wijziging: 22 december 2020