Koloniaal en slavernijverleden van Den Haag

Van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 is in Nederland het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Den Haag was direct betrokken bij slavenhandel. Alle besluiten over het beleid in de koloniƫn werden hier genomen. Deze geschiedenis is nog steeds terug te zien in de stad.

Het is belangrijk dat mensen weten wat er in het Nederlands kolonialisme en slavernijverleden gebeurde. Dan kunnen ze gebeurtenissen uit het verleden beter begrijpen. Mensen krijgen een beeld hoe dit verleden er uitzag. En hoe dit invloed heeft op hoe dingen nu zijn. Zij kunnen zich zo beter inleven in mensen met een migratieverleden. Dit heet gedeeld historisch bewustzijn.

Onderzoek

Presentatie KITLV-onderzoek
Presentatie KITLV-onderzoek

Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) onderzocht voor de gemeente het slavernijverleden van de stad. Daarbij keek zij ook naar het migratieverleden van groepen mensen uit koloniĆ«n die in Den Haag wonen.  

De resultaten van het KITLV-onderzoek staan in het boek Het koloniale en slavernijverleden van Hofstad Den Haag (pdf). Dit boek werd op 20 november 2022 gepresenteerd. Burgemeester Jan van Zanen nam het boek in ontvangst. Namens het college van burgemeester en wethouders bood hij excuses aan voor de manier waarop vroegere bestuurders van Den Haag het systeem van kolonialisme en slavernij ondersteunden en ervan profiteerden.

Onderwijs en cultuur

Centrum 16-22 en Het Nationale Theater maken lesmateriaal over het koloniale en slavernijverleden. Zij doen dit in opdracht van de gemeente.

In maart 2023 opent een tentoonstelling over het koloniale en slavernijverleden in het Haags Historisch Museum. De gemeente werkt mee aan deze tentoonstelling.

Herdenkingen

Subsidie koloniaal en slavernijverleden

Organiseert u activiteiten voor het herdenken van het Nederlandse koloniale en slavernijverleden in Den Haag? Dan kunt u de subsidie koloniaal en slavernijverleden aanvragen.

Organisaties die subsidie krijgen om herdenkingen te organiseren moeten samenwerken met Haagse scholen en culturele instellingen. De gemeente wil zo het gedeeld historisch bewustzijn groter maken. Dat is nodig om het slavernijverleden en de invloed daarvan te zien als een geschiedenis van iedereen samen.

Heeft u vragen over deze regeling? Stuur dan een mail naar: koloniaalenslavernijverleden@denhaag.nl.

Adviescommissie koloniaal en slavernijverleden

De gemeente en inwoners van Den Haag werken samen aan een herdenkingscultuur. In 2023 stelt de gemeente een adviescommissie koloniaal en slavernijverleden in. Deze adviescommissie geeft advies over het beleid.

Haags herdenken en vieren in beeld

Dag van de marrons
Dag van de marrons

Stichting Het Haags Verhaal maakt een boek over de Haagse herdenkingen die te maken hebben met het koloniale en slavernijverleden. Het boek komt uit in juli 2023.

Onderzoek herdenkingsmonumenten

Kunstcentrum Stroom Den Haag onderzoekt voor de gemeente de mogelijkheden om herdenkingsmonumenten te maken voor het Haags slavernijverleden. In 2022 startte hiervoor een adviescommissie. Die commissie gaf op 30 januari 2023 een advies aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt in maart 2023 een besluit.

Adviescommissie monumenten slavernij. Van links naar rechts: Annet Zondervan (voorzitter), Lionel Martijn, Amber Toorop, Edwin Reijntjes, Marion Markelo en Henry Timisela.
Adviescommissie monumenten slavernij. Van links naar rechts: Annet Zondervan (voorzitter), Lionel Martijn, Amber Toorop, Edwin Reijntjes, Marion Markelo en Henry Timisela.

Gepubliceerd: 21 februari 2023Laatste wijziging: 1 maart 2023