Koloniaal en slavernijverleden van Den Haag

Van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 is in Nederland het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Den Haag was direct betrokken bij slavenhandel. Alle besluiten over het beleid in de koloniën werden hier genomen. Deze geschiedenis is nog steeds terug te zien in de stad.

Het is belangrijk dat mensen weten wat er in het Nederlands kolonialisme en slavernijverleden gebeurde. Dan kunnen ze gebeurtenissen uit het verleden beter begrijpen. Mensen krijgen een beeld hoe dit verleden er uitzag. En hoe dit invloed heeft op hoe dingen nu zijn. Zij kunnen zich zo beter inleven in mensen met een migratieverleden. Dit heet gedeeld historisch bewustzijn.

Nieuwsbrief

Wilt u het nieuws volgen over het koloniale en slavernijverleden in Den Haag? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Herdenkingen

Adviescommissie koloniaal en slavernijverleden

Den Haag is de eerste stad in Nederland met een adviescommissie koloniaal en slavernijverleden. Deze adviescommissie geeft advies over het beleid. En werkt aan een Haagse manier van herdenken van het koloniaal en slavernijverleden. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld een herdenkingsmonument.

Adviescommissie koloniaal en slavernijverleden

Leden van de Adviescommissie: Joan Biekman, Lilian Callender, Steven Dias Pires, Jaswina Bihari-Elahi, Yerrel Haimé, Julia Jouwe, Katja Paijens, Dianthe Rumahlewang, Didi van Trijp en Diane Vlet. Op de foto ontbreekt commissielid Yerrel Haimé.

Haags herdenken en vieren in beeld

Stichting Het Haags Verhaal heeft een boek gemaakt over Haagse herdenkingen van het koloniale en slavernijverleden. Lees de digitale versie van het boek op de Begin externe link: website van Haags Verhaal(Externe link), einde externe link..

Sfeerfoto boekpresentatie Zo herdenkt Den Haag
Presentatie van het boek Zo herdenkt Den Haag

Herdenkingsmonument trans-Atlantisch slavernijverleden

Op 18 december 2023 zijn de schetsontwerpen voor het herdenkingsmonument gepresenteerd in Pulchri Studio. Begin externe link: Bekijk de ontwerpen.(Externe link), einde externe link. Na de presentatie mochten nazaten van de tot slaaf gemaakten uit het trans-Atlantisch slavernijverleden en betrokkenen van het Lange Voorhout hun voorkeur aangeven. Het ontwerp Remember Our United Beginning van Buhlebezwe Siwani kreeg de voorkeur. De projectgroep van de gemeente had ook een voorkeur voor dit ontwerp. De Adviescommissie koloniaal en slavernijverleden sluit zich aan bij de voorkeur van het schetsontwerp. Aan Siwani is gevraagd om de verbinding met het Haagse slavernijverleden en de geschiedenis van de diaspora een belangrijkere plek te geven in haar definitieve ontwerp.

 Het monument wordt geplaatst op het Lange Voorhout, aan het eind van de eerste middenberm en schuin tegenover de historische waterpomp. Alle betrokkenen vinden deze locatie geschikter dan de eerder voorgestelde locatie voor het museum Escher in ’t Paleis. 

 Buhlebezwe Siwani krijgt nu van de gemeente de opdracht om een definitief ontwerp te maken voor het monument ter herdenking van het trans-Atlantisch slavernijverleden voor deze nieuwe locatie.

Lees meer in

Onderwijs en cultuur

Centrum 16-22 en Het Nationale Theater maken lesmateriaal over het koloniale en slavernijverleden.

De gemeente en het Haags Historisch Museum (HHM) hebben filmmaker Anita Bharos gevraagd om de verhalen over de Hindostaanse immigratie vast te leggen. Anita Bharos maakte de documentaire ‘Hindostaanse immigratie – door de ogen van de vrouw’ . De film is een vervolg op de verhalensalons uit de tentoonstelling Koloniaal Den Haag – een onvoltooid verleden. Die tentoonstelling was te zien in het HHM.

Ook in de Haagse bibliotheken is tijdens het Herdenkingsjaar Slavernijverleden extra aandacht voor dit onderwerp. Lees meer informatie op de Begin externe link: website van Bibliotheek Den Haag(Externe link), einde externe link..

Onderzoek

Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) onderzocht voor de gemeente het slavernijverleden van de stad. Daarbij keek zij ook naar het migratieverleden van groepen mensen uit koloniën die in Den Haag wonen.

De resultaten van het KITLV-onderzoek staan in het boek Begin externe link: Het koloniale en slavernijverleden van Hofstad Den Haag(Externe link), einde externe link. (pdf).

Subsidie koloniaal en slavernijverleden

Organiseert u activiteiten voor het herdenken van het Nederlandse koloniale en slavernijverleden in Den Haag? Dan kunt u de Begin link: subsidie koloniaal en slavernijverleden aanvragen, einde link. .

Organisaties die subsidie krijgen om herdenkingen te organiseren, moeten samenwerken met nazaten. Bij activiteiten worden ook Haagse scholen en culturele instellingen betrokken. De gemeente wil zo het gedeeld historisch bewustzijn groter maken. Dat is nodig om het slavernijverleden en de invloed daarvan te zien als een geschiedenis van iedereen samen.

Heeft u vragen over deze regeling? Stuur dan een mail naar: Begin link: koloniaalenslavernijverleden@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070