Oekraïne: veelgestelde vragen

Den Haag biedt vluchtelingen uit Oekraïne eerste opvang en onderdak. Op deze pagina houdt de gemeente u op de hoogte van de situatie van de vluchtelingen uit Oekraïne. En wat dit voor Hagenaars betekent.

Belangrijke informatie:

Біженці з України: Прочитайте відповіді на поширені запитання

Lees ook de antwoorden op veelgestelde vragen van Oekraïense vluchtelingen.

Ontvangst en noodopvang

 • Op 24 februari 2022 zijn Russische troepen Oekraïne binnengevallen. Meer dan twee miljoen Oekraïners zijn nu op de vlucht. Het beleid van de landelijke overheid is er altijd op gericht om mensen zoveel mogelijk op te vangen in de regio. Nu is Europa de regio.
 • Vluchtelingen kunnen opvang vragen in elke regio in Nederland.

  Vluchtelingen uit Oekraïne die naar Den Haag komen en geen onderdak hebben, kunnen naar het regionale aanmeldpunt komen. Bij het aanmeldpunt wordt gezorgd voor eerste opvang. Dit aanmeldpunt is geopend van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 19:00 uur.

  Adres aanmeldpunt:

  Broodfabriek, Volmerlaan 12, 2288 GD Rijswijk

  Heeft u vragen over het aanmelden of de opvang? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer (070) 353 80 24 (+3170 3538024 uit het buitenland). Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

 • De gemeente zoekt op dit moment naar geschikte opvanglocaties in de stad waar Oekraïense vluchtelingen voor langere tijd kunnen verblijven. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen die leeg staan.

  Inmiddels zijn eerste vluchtelingen doorgestroomd vanuit de acute opvang naar de locaties voor langere tijd. Dit zijn de locaties:

  • De Schildershoek
  • Stichting Noodopvang
  • een aantal tijdelijke huizen aan de Koolwitjelaan
  • de Keizerstraat
  • het voormalig Koninklijk Conservatorium
  • de Treublaan
  • het Gulden Huis
  • de Hennegras
  • het voormalig hotel van Shell

  De gemeente blijft zoeken naar geschikte opvanglocaties.

 • De regering heeft met de 25 veiligheidsregio's van Nederland afspraken gemaakt over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Elke veiligheidsregio moet binnenkort zorgen voor 2.000 opvangplekken. Voor Den Haag komt dat neer op 500 tot 1.000 opvangplekken. Gelet op de ontwikkelingen is de kans groot dat deze aantallen nog oplopen.

  Op de website van UNHCR staat een actueel overzicht van het aantal vluchtelingen uit Oekraïne.

 • In asielzoekerscentra wonen vluchtelingen en asielzoekers die wachten op hun asielprocedure en huisvesting. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zonder visum reizen binnen de Europese Unie. Zij hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn. In veel gemeenten openen daarom binnenkort opvanglocaties die bedoeld zijn voor vluchtelingen uit Oekraïne. Als Oekraïners asiel aanvragen, komen zij wel in asielzoekerscentra terecht.
 • Vluchtelingen blijven meestal het liefst dicht bij huis, om terug te kunnen keren zodra het weer veilig is. Oekraïners slaan op de vlucht voor oorlogsgeweld. Zij zullen blijven zolang het niet veilig is om terug te keren.
 • De regering heeft met de 25 veiligheidsregio's van Nederland afspraken gemaakt over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Elke veiligheidsregio moet binnenkort zorgen voor 2.000 opvangplekken.

Ik wil vluchtelingen helpen

 • Kijk hiervoor op de website van Vluchtelingenwerk en van Den Haag Doet. En u kunt natuurlijk geld doneren.

  • De samenwerkende hulporganisaties zamelen geld in via Giro555.
  • VluchtelingenWerk heeft een overzicht van mogelijkheden voor steun. Zoals vrijwilligerswerk, donaties, steunbetuigingen en het aanbieden van werk of slaapplekken.
  • Den Haag Doet heeft een overzicht van lokale particuliere initiatieven.
 • Het bieden van onderdak is vaak voor het gasthuishouden én voor de gast een bijzondere ervaring waarbij beide partijen veel leren over elkaars achtergronden, culturen en geschiedenis. Tegelijkertijd is het ook een grote verantwoordelijkheid om een tijdelijk thuis te bieden aan deze mensen. Het is daarom van belang dat u zich goed laat informeren voordat u de beslissing neemt om uw huis open te stellen.

  • In de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners vindt u informatie over hoe u een opvangplek kunt aanbieden, waar u op moet letten en welke voorzieningen voor uw gast beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De handreiking kan u ook helpen als u al een gasthuishouden bent en een gast bij u in huis woont. Bekijk de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO) (Rijksoverheid.nl).
  • Op de website van Vluchtelingenwerk vindt u meer informatie over onderdak beiden aan vluchtelingen.
  • U kunt zich ook aanmelden via Takecarebnb. Deze organisatie bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen. Een intakegesprek vooraf is onderdeel van het proces om zo uw persoonlijke situatie, voorkeuren en verwachtingen in beeld brengen. Takecarebnb geeft ook tips voor de veilige opvang van vluchtelingen thuis.
 • Geld doneren kan via Giro555. Uw donatie wordt gebruikt voor medische zorg, eten, onderdak en geestelijke en maatschappelijke hulp. Het Rode Kruis is een van de hulporganisaties achter Giro555.

  U kunt ook geld doneren aan de UNHCR. Dat is de internationale vluchtelingenorganisatie die nu in Oekraïne en in de buurlanden helpt door daar noodhulp te bieden.

 • Op dit moment is er voldoende kleding bij bijvoorbeeld het Rode Kruis. Kijk voor andere mogelijkheden om te helpen op Den Haag Doet.
 • Wilt u een vluchteling bij u thuis laten logeren of heeft u andere woonruimte beschikbaar? Lees dan meer informatie op de website van Vluchtelingenwerk.

  U kunt zich ook aanmelden via Takecarebnb, de organisatie die bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen. Takecarebnb geeft ook tips voor de veilige opvang van vluchtelingen thuis. U ontvangt geen vergoeding voor de opvang voor Oekraïense vluchtelingen. De logeerregeling waarbij u een vergoeding ontvangt voor de opvang van asielstatushouders bij u thuis is bij Oekraïense vluchtelingen niet van toepassing.

  Gastgezin voor een Vluchteling is een particulier initiatief voor de opvang van Oekraïners.

 • Oekraïners kunnen zonder visum 90 dagen reizen door de Europese Unie. Zij kunnen dus ook legaal naar Nederland reizen als zij over een biometrisch paspoort beschikken. Reizen naar Nederland en hulp daarbij is niet strafbaar.

  Of Oekraïense vluchtelingen naar Nederland komen is hun eigen keuze. Persoonlijke omstandigheden, zoals familie elders in Europa, kunnen hier een belangrijke rol in spelen. De gemeente kan hier geen advies in geven. Kijk voor meer informatie op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

 • Als u particuliere opvang aan Oekraïense vluchtelingen biedt, dan is de kostendelersnorm niet van toepassing. (De kostendelersnorm betekent dat als u samenwoont met meer volwassenen, de gemeente uw uitkering daarop aanpast.) Wel is het belangrijk dat, als u een bijstandsuitkering ontvangt, u aan de gemeente doorgeeft dat u een vluchteling opvangt. Dit kan via het wijzigingsformulier.

  Gastgezinnen die Oekraïners in huis nemen, betalen zelf de extra kosten. De vluchteling kan leefgeld aanvragen via de gemeente. Het is aan de vluchteling of ze dit leefgeld gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het huishouden. Spreekt u een onkostenvergoeding of huur af met uw gast? Meld dit dan ook bij de gemeente.

  Het is belangrijk dat vluchtelingen zich inschrijven in Den Haag. Inschrijving op het woonadres kan gevolgen hebben voor gemeentelijke belastingen. Er wonen dan meer mensen op 1 adres. U kunt daarom ook inschrijven op uw adres als een tijdelijk briefadres. Een briefadres is een tijdelijke oplossing als er geen vast woonadres is.

 • Veel vragen over rechten en plichten van Oekraïners in Nederland zijn nog onduidelijk. Hier komt de komende periode meer duidelijkheid over.

  Informatie over de verblijfsstatus en procedure vindt u bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Informatie voor vluchtelingen in Nederland vindt u bij VluchtelingenWerk.

 • Kunt u een gezin met een huisdier tijdelijk onderdak bieden als gastgezin? Of heeft u bijvoorbeeld diervoer, vervoersmanden of andere zaken over? Neem contact op met Hulp voor dieren uit Oekraine via: telefoonnummer 088 - 811 33 33 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) of via e-mail info@hulpvoordierenuitoekraine.nl. Of kijk op de website Hulp voor dieren uit Oekraïne.
 • Heeft u vluchtelingen uit Oekraïne in huis en zorgt dit voor geldproblemen? Dan biedt Voedselbank Haaglanden tijdelijk noodhulp aan.

  Dit aanbod geldt voor inwoners van Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer die vluchtelingen uit Oekraïne in hun huis laten verblijven. Voorwaarde is dat er nog geen regeling voor daggeld- of zakgeldrekening (financiële leefgeldregeling) is via de overheid (gemeente). Lees meer informatie op de website van Voedselbank Haaglanden.

 • Vluchtelingen zijn voor schade die is toegebracht aan anderen meeverzekerd via uw aansprakelijkheidspolis. Schade toegebracht aan uw eigen eigendommen kunt u indienen bij uw eigen woonhuis- en/of inboedelverzekering. Als er schade is, heeft dit geen financiële gevolgen voor uw premie.

  Als uw aansprakelijkheidsverzekering, woonhuis- en/of inboedelverzekering geen of onvoldoende dekking biedt, dan kunt u een beroep doen op de Vrijwilligersverzekering van de gemeente. Als de schade niet of niet volledig wordt vergoed, kunt u dit melden via RM@denhaag.nl. Stuur dan een kopie van de brief van uw verzekeraar mee.

Overige vragen

 • Het reisadvies voor Oekraïne is rood. Verlaat het land op eigen gelegenheid als dit veilig kan. Kan dit niet? Probeer dan een veilige plaats te zoeken.

  Er is geen ambassade of consulaire dienstverlening meer in Oekraïne. De Nederlandse overheid evacueert geen burgers uit Oekraïne. U kunt dag en nacht contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247. Op Nederland Wereldwijd staan veelgestelde vragen over reizen van Oekraïne naar Nederland.

 • Op dit moment kunt u door de Europese sancties niet vliegen van Rusland naar Nederland. Meer informatie vindt u op de website van het ministerie van Buitenlandse zaken of de Russische ambassade. U kunt dag en nacht contact opnemen met Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247.
 • Naast de opvang van vluchtelingen kunt u op meer manieren in aanraking komen met het conflict.

  • Door het conflict is de energieprijs sterk gestegen.
  • Het Internationaal Gerechtshof en Internationaal Strafhof zijn gevestigd in Den Haag. Beide gerechtshoven spelen een rol in het zoeken naar een oplossing voor het conflict tussen Oekraïne en Rusland.
  • Mogelijk wordt er gedemonstreerd in Den Haag vanwege de oorlog. Demonstraties vinden plaats in de buurt van de Russische ambassade, de Tweede Kamer en het Malieveld.

  Lees meer over de gevolgen van de oorlog op websites van de RijksoverheidNCTV en op Crisis.nl.

 • Lees meer over de steun die Oekraïners ontvangen op de website van de Rijksoverheid.
 • Cliëntondersteuners kunnen u helpen met het verwerken van gevoelens en emoties. Zij bieden gratis en vertrouwelijk een luisterend oor. U kunt hiervoor naar het Servicepunt XL bij u in de buurt of bellen naar (070) 205 22 22.

Contact

Voor vragen over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in regio Den Haag kunt u contact opnemen via: telefoonnummer (070) 353 80 24, op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

Gepubliceerd: 30 april 2022Laatste wijziging: 25 mei 2022