Adviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften (Acb) is een onafhankelijke adviescommissie die het bestuur adviseert over bezwaarschriften die bij de gemeente zijn ingediend.

Het gaat hierbij om bezwaarschriften tegen (afwijzing van) subsidies, weggesleepte auto's, bouwvergunningen, huisvuil, enzovoorts.

Het gaat hierbij niet om bezwaarprocedures tegen besluiten van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten, bezwaarprocedures tegen besluiten van Belastingzaken en bezwaar indienen bij naheffing parkeerbelasting (Parkeerbon). Lees hiervoor Bezwaarprocedures gemeente Den Haag.

Commissieleden

In de commissie bezwaarschriften zijn de volgende personen benoemd. Deze mensen zijn onafhankelijk benoemd en hebben buiten deze functies ook functies en nevenactiviteiten buiten de gemeente. Bekijk het overzicht (neven)functies.

Overzicht (neven)functies (PDF, 74,9 kB)

Voorzitter

 • H.J. de Loor

Vicevoorzitters:

 • K. Baart
 • S. Bagci
 • W. van den Hoek
 • P.B. Kamminga
 • E.H. Mazel
 • I. Michels - Spee
 • A.C. Oosterholt
 • I.V.Th. Pril
 • A. van Rijn
 • A.J. Sizoo
 • A.W. van der Zalm

Leden

 • M.J.H. Adriaanse
 • S. Bildirici
 • P.H.C. Combrink
 • M.D.P. Gopal - Kali
 • P. Hesseling
 • S. van Kaam
 • M.L. Kerdijk
 • B.E.M. Korte
 • R.S. Lameijer
 • G.J.P. Leuverink
 • I. el Mokadem
 • R.J. Mulder
 • C.M.E. van Nispen tot Sevenaer
 • A. Ouwerkerk - Kosters
 • J. Schmal
 • I. Seuren
 • J.J. van Vegchel
 • F.J. Webbink

Adres hoorzittingen

Spui 70
2511 BT Den Haag
Telefoon: (070) 752 59 92
Fax: (070) 353 23 31

Postadres
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Zie ook: Bezwaar maken

Gepubliceerd: 7 april 2017Laatste wijziging: 1 maart 2022