Verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen

Wilt u in een ander land trouwen? Dan heeft u soms een huwelijksbevoegdheidsverklaring nodig. In dit document staat dat u op dit moment niet getrouwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen.

Voorwaarden

  • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U of uw partner bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Den Haag.
  • Woont u niet meer in Nederland? Dan vraagt u de verklaring aan bij uw laatste woonplaats voor u naar het buitenland vertrok.
  • Bent u nooit ingeschreven geweest in Nederland? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u wilt gaan trouwen.
  • Minderjarigen hebben toestemming nodig van hun ouders (of voogd) en in sommige gevallen ook van de overheid (de minister van Justitie). Kijk voor meer informatie op de website van dienst Justis, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
  • Onder curatele gesteld? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator.
  • Documenten uit het buitenland die niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld, moet u eerst in het Nederlands laten vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland.
  • Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben (kijk op de website van de Rijksoverheid).

Nodig bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag heeft u een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner nodig. Daarnaast kan de gemeente u soms nog vragen andere documenten in te leveren:

Document Wanneer nodig? Toelichting
Een recent afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner Als u of uw partner in het buitenland geboren is en deze buitenlandse geboorteakte nog niet is geregistreerd in de Basisregistratie Personen. De geboorteakte vraagt u aan in uw geboorteland.
Verklaring van woonplaats, nationaliteit en van burgerlijke staat Als u of uw partner in het buitenland woont De verklaring vraagt u aan in uw huidige woonplaats
Een echtscheidingsakte of akte van ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een overlijdensakte Wanneer u eerder gehuwd bent geweest/ partnerschap hebt gehad en de akte nog niet is geregistreerd in de BRP De akte vraagt u aan in de gemeente waar u toen bent getrouwd/partnerschap bent aangegaan. De overlijdensakte vraagt u aan in de gemeente waar uw partner is overleden

Let op!
Behalve van de identiteitsbewijzen moet u van alle documenten het origineel meesturen.

Aanvragen

U kunt de verklaring van huwelijksbevoegdheid op verschillende manieren aanvragen:

Aan de balie

Maak daarvoor een afspraak bij Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg.

Afspraak maken

Schriftelijk

Stuur een aangetekende brief naar Publiekszaken. Vermeld daarin dat u een verklaring van huwelijksbevoegdheid wilt hebben.

Kosten

€ 25,10 (tarief 2022) exclusief verzendkosten.

Hoelang duurt het?

  • Bij een aanvraag aan de balie: u krijgt u de verklaring direct mee als u alle originele benodigde documenten bij u heeft.
  • Bij een schriftelijke aanvraag: u krijgt binnen ongeveer 3 werkdagen bericht of de documenten die u heeft meegestuurd akkoord zijn. Als uw aanvraag compleet is, krijgt u de verklaring na ongeveer 3 dagen aangetekend toegestuurd, samen met uw originele documenten.

Goed om te weten

Moet u het document laten vertalen? Dan kunt u dat laten doen door een beëdigd tolk/vertaler. Voor documenten nodig binnen de EU kunt u eventueel samen met het Nederlandse document een meertalig modelformulier aanvragen.