Urgentieverklaring woningzoekende aanvragen

Staat u ingeschreven bij Woonnet Haaglanden? En lukt het niet om een woning te vinden? Alleen bij hoge uitzondering kunt u in aanmerking komen voor een urgentieverklaring en voorrang krijgen voor een woning.

Belangrijke informatie: Zoekt u dringend een huurwoning van een woningcorporatie (sociale huurwoning)? Schrijf u dan eerst in op Woonnet Haaglanden.

Voor wie

Als u urgentie krijgt, doen anderen er langer over om een woning te vinden. De urgentieverklaring is daarom alleen voor:

 • mensen die meer dan 2 jaar inwoner zijn van Den Haag (in gemeente Den Haag staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen)
 • die buiten hun schuld in een noodsituatie zitten (gezinsuitbreiding of het beëindigen van een relatie geldt niet als noodsituatie).
 • en waarvoor andere woonruimte noodzakelijk is.

Bekijk de video over de aanvraag

Bekijk de video over de urgentieverklaring

  Voorwaarden

  De eisen voor een urgentieverklaring vindt u in de Huisvestigingsverordening Den Haag 2019. De belangrijkste staan hieronder.

  • Degene die de verklaring aanvraagt is 18 jaar en oudere en heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • De noodsituatie is niet door uzelf ontstaan.
  • Uw inkomen is maximaal € 38.213  voor 1-persoonshuishoudens en maximaal € 51.863 voor meerpersoonshuishoudens.
  • U staat minimaal 2 jaar aaneengesloten ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Den Haag. Als u in een andere gemeente staat ingeschreven, moet u daar een urgentie aanvragen.
  • U woont in een zelfstandige woning (woning met eigen toegang, eigen huisnummer en eigen voorzieningen zoals keuken, badkamer en toilet).
  • U kunt aantonen dat u geen passende woningen hebt gevonden, ondanks het feit dat u 3 maanden op woningen hebt gereageerd via de website van Woonnet Haaglanden.
  • U heeft geen passende woning geweigerd.
  • U heeft voor uw situatie alle mogelijke juridische stappen genomen. Bijvoorbeeld:

   • De verhuurder wil uw huur opzeggen? U moet dan eerst een beroep doen op huurbescherming. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met het juridisch loket.
   • U wilt het huis verlaten door achterstallig onderhoud? Bij achterstallig onderhoud moet u dit schriftelijk melden bij uw verhuurder en vragen om een oplossing. Als de verhuurder het probleem niet oplost, meldt u dit bij de gemeente.
   • U hebt last van burenoverlast? Bij burenoverlast moet u dit melden. Huurt u van een corporatie? Dan kunt u woonoverlast rechtstreeks bij de corporatie melden. Huurt u van een particulier? Dan kunt u woonoverlast melden via de gemeente.

  Geen urgentieverklaring

  U krijgt in ieder geval géén urgentieverklaring

  • als er geen sprake is van een noodsituatie.
  • als de noodsituatie door uzelf is ontstaan.
  • als de noodsituatie ook opgelost kan worden zonder dat u verhuist naar een andere woning.
  • als u onvoldoende inkomen heeft voor uw levensonderhoud en zelfstandige woonruimte.
  • als u of een lid van uw huishouden al eerder een urgentieverklaring heeft gehad en deze korter dan 2 jaar geleden is vervallen of ingetrokken. Is uw situatie nu anders? Dan bekijkt de gemeente of u kans maakt op een urgentieverklaring.
  • als u naar verwachting binnen 3 maanden ook zonder een urgentieverklaring een woning kunt vinden door te reageren op het woningaanbod op Woonnet Haaglanden.
  • als u uw relatie beëindigt
  • bij burenoverlast
  • bij achterstallig onderhoud van uw woning of bij vocht, tocht en schimmelproblemen.

  Pas 2 jaar na een afwijzing of toekenning is het mogelijk om opnieuw een urgentieverklaring aan te vragen. Is uw situatie in de tussentijd anders geworden? Dan bekijkt de gemeente op dat moment of u kans maakt op een urgentieverklaring.  

  Aanvragen

  • Voldoet u aan de voorwaarden? Ga naar de digitale.urgentiewijzer.nl. Vul de vragenlijst in. U krijgt advies of u kans maakt op een urgentieverklaring.
  • Na het advies kunt u zich aanmelden op de digitale.urgentiewijzer.nl om de urgentieverklaring zelf aan te vragen.

   Bij de aanvraag betaalt u ook voor de kosten als uw aanvraag wordt afgewezen of niet verder wordt behandeld (als bijvoorbeeld gegevens ontbreken).
  Belangrijke informatie: De urgentiewijzer geeft stap voor stap aan welke documenten u moet toevoegen om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Vul de urgentiewijzer naar waarheid en volledig in. Als blijkt dat u de vragen niet goed heeft beantwoord wordt uw aanvraag afgewezen.
  • de kosten kunt u via iDEAL betalen.
  Belangrijke informatie: Er zijn bedrijven die tegen betaling een voorrangsverklaring voor u aanvragen. De gemeente raadt dit af. Vanwege extra kosten en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. U kunt een voorrangsverklaring veilig en voor een vast bedrag digitaal aanvragen bij de gemeente via de digitale.urgentiewijzer.nl.
  Belangrijke informatie: Lukt het niet om zelf een aanvraag te doen? Neem dat contact op met een servicepunt.

  Reageren op woningen

  Heeft u een urgentieverklaring? Dan geldt een aantal regels. De belangrijkste zijn:

  • Als u urgentie krijgt, krijgt u een zoekprofiel op Woonnet Haaglanden. U krijgt niet op alle woningen voorrang.

   Belangrijke informatie: Het zoekprofiel geeft aan welke woonruimte voor u passend wordt gevonden. Hierin staat bijvoorbeeld het aantal kamers en de grootte van de woning en het woningtype. Ook krijgt u alleen voorrang op de meest eenvoudige woningtypen die noodzakelijk zijn voor het oplossen van uw huisvestingsprobleem. Ook kan het zijn dat bij sommige wooncomplexen de urgentieverklaring geen voorrangspositie oplevert.
  • U moet zelf reageren op woningen die passen binnen uw zoekprofiel. Ook als deze woningen staan in andere gemeenten van de regio Haaglanden

  • Bij loting van woningen krijgt u geen voorrang.

  • Uw urgentieverklaring is 3 maanden geldig. Lukt het u niet binnen de geldigheidsduur van uw een urgentieverklaring een passende woning te vinden? Dan kunt u binnen 2 weken na afloop van uw urgentieverklaring een aanvraag indienen voor een eenmalig woningaanbod. Daarna komt u 2 jaar niet in aanmerking voor een urgentieverklaring

  • Als u binnen 3 maanden geen woning vindt omdat u niet reageert op woningen die passen binnen uw zoekprofiel, dan vervalt uw urgentie. Daarna komt u 2 jaar niet in aanmerking voor urgentie.

   Kosten

   U betaalt € 88,50 voor de urgentieverklaring. U moet dit bedrag ook betalen als u de urgentieverklaring niet krijgt of als de aanvraag niet verder wordt behandeld (bijvoorbeeld als gegevens ontbreken).

   Hoelang duurt het?

   U krijgt binnen 8 weken een brief. Als het langer duurt, krijgt u hierover een brief.

   Telefonisch spreekuur

   Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur kunt u bellen met (070) 353 40 37 en uw vragen stellen.

   Dakloos

   Als u dakloos dreigt te worden buiten uw schuld, kunt u geen urgentie aanvragen in Den Haag. U kunt wel hulp vragen bij deze organisaties:

   Herstructurering, sloop of renovatie van uw woning

   Als uw woning gesloopt of opgeknapt gaat worden, komt u mogelijk voor een urgentie in aanmerking. Dit gaat niet via deze urgentiewijzer. U kunt hiervoor contact opnemen met de woningcorporatie van wie u de woning huurt.

   Zie ook