Urgentieverklaring woningzoekende aanvragen

Staat u ingeschreven bij Woonnet Haaglanden? En lukt het niet om een woning te vinden? Alleen bij hoge uitzondering kunt u in aanmerking komen voor een urgentieverklaring en voorrang krijgen voor een woning.

Zoekt u dringend een huurwoning van een woningcorporatie (sociale huurwoning)? Schrijf u dan eerst in op Woonnet Haaglanden.

Voor wie

Als u urgentie krijgt, doen anderen er langer over om een woning te vinden. De urgentieverklaring is daarom alleen voor:

 • mensen die meer dan 2 jaar inwoner zijn van Den Haag (in gemeente Den Haag staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen)
 • die buiten hun schuld in een noodsituatie zitten (gezinsuitbreiding of het beëindigen van een relatie geldt niet als noodsituatie).
 • en waarvoor andere woonruimte noodzakelijk is .

Bekijk de video over de aanvraag

Bekijk de video over de urgentieverklaring

  Voorwaarden

  De eisen voor een urgentieverklaring vindt u in de Huisvestigingsverordening Den Haag 2019. De belangrijkste staan hieronder.

  • Degene die de verklaring aanvraagt is 18 jaar en oudere en heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • De noodsituatie is niet door uzelf ontstaan.
  • Uw inkomen is maximaal € 34.050 (prijspeil 2020) voor 1-persoonshuishoudens en maximaal €47.325 (prijspeil 2020) voor meerpersoonshuishoudens.
  • U staat minimaal 2 jaar aaneengesloten ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Den Haag. Als u in een andere gemeente staat ingeschreven, moet u daar een urgentie aanvragen.
  • U woont in een zelfstandige woning (woning met eigen toegang, eigen huisnummer en eigen voorzieningen zoals keuken, badkamer en toilet).
  • U kunt aantonen dat u geen passende woningen hebt gevonden, ondanks het feit dat u 3 maanden op woningen hebt gereageerd via de website van Woonnet Haaglanden.
  • U heeft geen passende woning geweigerd.
  • U heeft voor uw situatie alle mogelijke juridische stappen genomen. Bijvoorbeeld:

   • De verhuurder wil uw huur opzeggen? U moet dan eerst een beroep doen op huurbescherming. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met het juridisch loket.
   • U wilt het huis verlaten door achterstallig onderhoud? Bij achterstallig onderhoud moet u dit schriftelijk melden bij uw verhuurder en vragen om een oplossing. Als de verhuurder het probleem niet oplost, meldt u dit bij de gemeente.
   • U hebt last van burenoverlast? Bij burenoverlast moet u dit melden. Huurt u van een corporatie? Dan kunt u woonoverlast rechtstreeks bij de corporatie melden. Huurt u van een particulier? Dan kunt u woonoverlast melden via de gemeente.

  Geen urgentieverklaring

  U krijgt in ieder geval géén urgentieverklaring

  • als er geen sprake is van een noodsituatie.
  • als de noodsituatie door uzelf is ontstaan.
  • als de noodsituatie ook opgelost kan worden zonder dat u verhuist naar een andere woning.
  • als u onvoldoende inkomen heeft voor uw levensonderhoud en zelfstandige woonruimte.
  • als u of een lid van uw huishouden al eerder een urgentieverklaring heeft gehad en deze korter dan 2 jaar geleden is vervallen of ingetrokken.
  • als u naar verwachting binnen 3 maanden ook zonder een urgentieverklaring een woning kunt vinden door te reageren op het woningaanbod op Woonnet Haaglanden.
  • als u uw relatie beëindigt
  • bij burenoverlast
  • bij achterstallig onderhoud van uw woning of bij vocht, tocht en schimmelproblemen.

  Pas 2 jaar na een afwijzing of toekenning is het mogelijk om opnieuw een urgentieverklaring aan te vragen.

  Aanvragen

  • Voldoet u aan de voorwaarden? Ga naar de digitale.urgentiewijzer.nl. Vul de vragenlijst in. U krijgt advies of u kans maakt op een urgentieverklaring.
  • Na het advies kunt u zich aanmelden op de digitale.urgentiewijzer.nl om de urgentieverklaring zelf aan te vragen.

   Bij de aanvraag betaalt u ook voor de kosten als uw aanvraag wordt afgewezen of niet verder wordt behandeld (als bijvoorbeeld gegevens ontbreken).
  De urgentiewijzer geeft stap voor stap aan welke documenten u moet toevoegen om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Vul de urgentiewijzer naar waarheid en volledig in. Als blijkt dat u de vragen niet goed heeft beantwoord wordt uw aanvraag afgewezen.
  • de kosten kunt u via iDEAL betalen.

  Reageren op woningen

  Heeft u een urgentieverklaring? Dan geldt een aantal regels. De belangrijkste zijn:

  • Als u urgentie krijgt, krijgt u een zoekprofiel op Woonnet Haaglanden. U krijgt niet op alle woningen voorrang.

   Het zoekprofiel geeft aan welke woonruimte voor u passend wordt gevonden. Hierin staat bijvoorbeeld het aantal kamers en de grootte van de woning en het woningtype. Ook krijgt u alleen voorrang op de meest eenvoudige woningtypen die noodzakelijk zijn voor het oplossen van uw huisvestingsprobleem. Ook kan het zijn dat bij sommige wooncomplexen de urgentieverklaring geen voorrangspositie oplevert.
  • U moet zelf reageren op woningen die passen binnen uw zoekprofiel. Ook als deze woningen staan in andere gemeenten van de regio Haaglanden

  • Bij loting van woningen krijgt u geen voorrang.

  • Uw urgentieverklaring is 3 maanden geldig. Lukt het u niet binnen de geldigheidsduur van uw een urgentieverklaring een passende woning te vinden? Dan kunt u binnen 2 weken na afloop van uw urgentieverklaring een aanvraag indienen voor een eenmalig woningaanbod. Daarna komt u 2 jaar niet in aanmerking voor een urgentieverklaring

  • Als u binnen 3 maanden geen woning vindt omdat u niet reageert op woningen die passen binnen uw zoekprofiel, dan vervalt uw urgentie. Daarna komt u 2 jaar niet in aanmerking voor urgentie.

   Kosten

   U betaalt € 80 in 2020 voor de urgentieverklaring. U moet dit bedrag ook betalen als u de urgentieverklaring krijgt of als de aanvraag niet verder wordt behandeld (bijvoorbeeld als gegevens ontbreken).

   Hoe lang duurt het?

   U krijgt binnen 8 weken een brief. Als het langer duurt, krijgt u hierover een brief.

   Telefonisch spreekuur

   Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur kunt u bellen met (070) 353 40 37 en uw vragen stellen.

   Dakloos

   Als u dakloos dreigt te worden buiten uw schuld, kunt u geen urgentie aanvragen in Den Haag. U kunt wel hulp vragen bij deze organisaties:

   Herstructurering, sloop of renovatie van uw woning

   Als uw woning gesloopt of opgeknapt gaat worden, komt u mogelijk voor een urgentie in aanmerking. Dit gaat niet via deze urgentiewijzer. U kunt hiervoor contact opnemen met de woningcorporatie van wie u de woning huurt.

   Zie ook