Uw zoekopdracht
Project

Onderhoud Raamweg - Koningskade: werkzaamheden Wassenaarseweg

Gepubliceerd: 
23 juni 2017
Laatste wijziging: 
23 juni 2017

Sinds maart 2017 voert de gemeente groot onderhoud uit aan de belangrijke route Raamweg-Koningskade-Zuid-Hollandlaan. Door werkzaamheden aan het riool zijn de Wassenaarseweg en de Oostduinlaan vanaf 24 juni op verschillende momenten helemaal of gedeeltelijk afgesloten.

Werkzaamheden aan de Raamweg (foto: Valerie Kuypers)

De riolering onder de Wassenaarseweg is oud en aan vervanging toe. Daarom vernieuwt Den Haag de riolering onder de Wassenaarseweg en wordt de riolering in de Oostduinlaan gerenoveerd. Ook wordt op de Wassenaarseweg gelijk het asfalt vervangen.

Waar is het werk?

Vanaf zaterdag 24 juni is de Wassenaarseweg gesloten ter hoogte van de kruising met de Raamweg. Op maandag 26 juni sluit de Wassenaarseweg in beide richtingen tussen de Raamweg en Oostduinlaan. Dit blijft 4 weken zo, tot vrijdag 21 juli 6.00 uur.
Vanaf deze vrijdag is de aannemer ook iets verderop aan het werk: op de Wassenaarseweg vanaf de kruising met de Oostduinlaan tot aan het Jozef Israëlplein (zijde van Alkemadelaan). Alleen aan de noordkant van de weg wordt gewerkt. Richting de Van Alkemadelaan is de Wassenaarseweg open om te parkeren.
Tussen maandag 31 juli en vrijdag 4 augustus is de Oostduinlaan 5 dagen in beide richtingen gesloten, tussen de Carel van Bylandtlaan en de Wassenaarseweg voor renovatie van de de riolering.

Parallelweg Wassenaarseweg

De parallelweg van de Wassenaarseweg is tijdens de hele periode niet toegankelijk voor autoverkeer. Woningen en bedrijven zijn wel te voet bereikbaar. Het kan zijn dat u over tijdelijke voetpaden moet lopen. Heeft u specifieke vragen, bijvoorbeeld omdat u een verhuizing heeft gepland? Dan kunt u contact opnemen met de aannemer.

Aangepaste busroutes

Eind augustus rijden HTM-bussen 18 en 22 een andere route. Ook komen enkele haltes te vervallen. Meer informatie over haltes en tijdelijke routes vindt u op de website van HTM.

Parkeren elders in de wijk

Vanaf de start van de werkzaamheden is parkeren binnen het werkvak niet mogelijk. Wilt u alstublieft uw auto elders in de wijk parkeren?

Geluidshinder

Tijdens de werkzaamheden krijgt u onvermijdelijk te maken met geluidshinder, bijvoorbeeld door zwaar materieel of sloopwerkzaamheden. Ook rijden er vrachtwagens over de bouwplaats. Excuses voor deze overlast.

Uiteraard wordt geprobeerd hinder zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door de aan- en afvoer zo te plannen dat zo min mogelijk vrachtwagens nodig zijn. Maar omdat van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat met verschillende ploegen aan het werk zijn, is het niet altijd mogelijk om hinder te voorkomen. Heeft u last van het werk, geef het door via raamweg@duravermeer.nl of via de bouwtelefoon: 06 - 53 59 93 95. 

Dubbele diensten

Om de afsluitingsperiode zo kort mogelijk te houden wordt in dubbele diensten gewerkt van maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 en 22.00 uur. De weekenden zijn vrij van werkzaamheden en dienen als buffer, om eventuele tegenslagen op te vangen.

Inloopochtend

Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kom dan gerust langs op de wekelijkse inloopochtend in de bouwkeet op de hoek Wassenaarseweg-Raamweg: elke donderdagochtend bent u tussen 10.00 en 12.00 uur van harte welkom.

Bouwtelefoon en e-mailadres

Omwonenden die direct last hebben van de bouwplaats of hun huis en/of bedrijf moeilijk in komen, kunnen contact opnemen met aannemer Dura Vermeer, via telefoonnummer 06 - 53 59 93 95 of door een e-mail te sturen naar raamweg@duravermeer.nl.

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden, de planning en omleidingsroutes vindt u op www.raamwegdenhaag.nl.
Gepubliceerd: 
23 juni 2017
Laatste wijziging: 
23 juni 2017