Uw zoekopdracht
Project

Aanpak knelpunten Noordwestelijke Hoofdroute (NWHR)

Gepubliceerd: 
01 juni 2017
Laatste wijziging: 
06 juni 2017

De gemeente Den Haag gaat een aantal knelpunten aanpakken op de Noordwestelijke Hoofdroute (NWHR). Dit is de route tussen Kijkduin (Kijkduinsestraat) en Scheveningen (Scheveningseweg/Van Stolkweg) via onder meer de Segbroeklaan en Johan de Wittlaan.

Houtrustbrug in 1956 en 2014 (foto's: Gemeentearchief en Jurriaan Brobbel)
Houtrustbrug in 1956 en 2014 (foto's: Gemeentearchief en Jurriaan Brobbel)
De gemeente heeft in overleg met leden van de denktank NWHR concept ontwerpen gemaakt. De denktank is samengesteld uit leden van wijkberaden, bewoners en de Fietsersbond. In een vroeg stadium zijn zij gevraagd mee te denken over de herinrichting.
3 trajecten op de Noordwestelijke Hoofdroute
3 trajecten op de Noordwestelijke Hoofdroute

Kijk voor meer informatie RIS 283345 'Voortgang Knelpuntenaanpak Noordwestelijke Hoofdroute'.

Machiel Vrijenhoeklaan-Sportlaan

De herinrichting van de Machiel Vrijenhoeklaan-Sportlaan is het eerste deelproject van de Noordwestelijke Hoofdroute (NWHR. Dit deel gaat over de Machiel Vrijenhoeklaan en de Sportlaan tot en met het kruispunt met de Kwartellaan. In februari en maart 2016 lag het ontwerp van de herinrichting ter inzage. Na deze inspraakperiode besloot de gemeenteraad in juli 2016 het ontwerp verder uit te werken en uit te voeren. De uitvoering start in het eerste kwartaal van 2018.

Het doel van de herinrichting is:

  • Een veiligere en beter oversteekbare Machiel Vrijenhoeklaan en Sportlaan. Ook voor fietsers.
  • Een wegontwerp dat past bij een stedelijke hoofdweg.
  • Een vernieuwde Haagse Beekzone met een mooiere Haagse Beek.

Kijk voor meer informatie RIS 296413 Machiel Vrijenhoeklaan-Sportlaan.

Segbroeklaan

De Segbroeklaan is het tweede deelproject van de NWHR. De laan wordt vanaf de nieuwe rotonde bij de Kwartellaan tot en met het kruispunt met de Ieplaan opnieuw ingericht.

Het doel van het versmallen van de Segbroeklaan is:

  • Een verbeterde verkeersveiligheid. Ook voor fietsers.
  • Het verbeteren van de groenzone.

De rijbaan wordt versmald en krijgt een groene middenberm. Ook een aantal kruisingen wordt aangepast. Daarnaast is aandacht voor het verbeteren van het zicht op de Haagse Beek en de groenzone bij de kruising met de Goudsbloemlaan. De planning is dat de gemeente in het najaar van 2017 een besluit kan nemen over de herinrichting en de financiering ervan. De uitvoering van de Segbroeklaan start in het eerste kwartaal van 2018.

Heeft u vragen over de Segbroeklaan? Stuur dan een e-mail naar SWL-Segbroeklaan@denhaag.nl.

Houtrustbrug, tot en met de kruising Scheveningseweg/Van Stolkweg

De gemeente is in overleg met leden van de denktank NWHR begonnen aan het maken van concept ontwerpen voor de aanpak van de Houtrustbrug en de kruisingen op de Pr. Kennedylaan en de Johan de Wittlaan. Als er geld voor deze onderdelen van de NWHR is, worden deze ontwerpstudies hervat. De ontwerpstudies voor het oplossen van de overige knelpunten op dit trajectdeel van de NWHR, worden in de tweede helft van 2017 hervat.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail sturen naar nwhr@denhaag.nl.

Aanpak van straten, wegen en lanen (SWL).

Gepubliceerd: 
01 juni 2017
Laatste wijziging: 
06 juni 2017