Uw zoekopdracht
Product

Voorrangsverklaring woningzoekende

Gepubliceerd: 
12 april 2017
Laatste wijziging: 
12 april 2017

Heeft u dringend andere woonruimte nodig? In sommige gevallen kunt u een voorrangsverklaring aanvragen.

 • Kijk eerst op www.woonnet-haaglanden.nl voor een geschikte en passende woning. Op deze site ziet u welke woningen er te huur zijn in en rond Den Haag. U kunt dagelijks op het aanbod reageren. 
 • Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een voorrangsverklaring? Vul dan de vragenlijst in.
 • Maak daarna een afdruk van de door u ingevulde vragenlijst. Bij het invullen van de vragenlijst  heeft u uw inschrijfnummer nodig.
 • Staat u nog niet ingeschreven als woningzoekende? Dan kunt u dat doen via de website van Woonnet Haaglanden.

Vragenlijst voorrangsverklaring

 • Neem de afdruk van de door u ingevulde vragenlijst mee naar het intakegesprek met de woningcorporatie. De adressen vindt u op de website van Woonnet Haaglanden.
 • Als u in aanmerking komt voor een voorrangsverklaring, dan vult u op het informatiepunt van de woningcorporatie een aanvraagformulier voorrangsverklaring in.

Voorwaarden

 • Uw woonsituatie is medisch of sociaal ontwrichtend/levensbedreigend, of
 • U woont met uw minderjarige kind(eren) langer dan 3 maanden in een gemeentelijk erkend huis voor noodopvang, of
 • Uw huur is te hoog voor uw inkomen en uw woonkostentoeslag is hoger dan de maximaal toegestane huurtoeslag.
 • U ontvangt of verleent mantelzorg en door verhuizing wordt de afstand tussen de woning van de ontvanger en verlener minder.

Daarnaast moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U woont langer dan een jaar in de woningmarktregio Haaglanden, of bent er economisch of maatschappelijk aan gebonden.
 • Uw problemen zijn niet door uw eigen schuld ontstaan.
 • U heeft er zelf alles aan gedaan om het probleem op te lossen, maar dat is niet gelukt.
 • U heeft 3 maanden gereageerd op woningen, maar u heeft geen passende woning gevonden via de normale procedure.
 • U heeft geen passende woningen geweigerd.
 • Uw inkomen is minder dan € 45.225 per jaar.

Kosten

U betaalt in 2017 € 73,65 voor de voorrangsverklaring aan de woningcorporatie.

Hoe lang duurt het?

Maximaal 8 weken.

Telefonisch spreekuur

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur kunt u bellen met (070) 353 40 37 en uw vragen stellen.

Gepubliceerd: 
12 april 2017
Laatste wijziging: 
12 april 2017