Uw zoekopdracht
Nieuws

Start inspraak herinrichting Noordeinde, Heulstraat en Hoogstraat

Gepubliceerd: 
10 januari 2017
Laatste wijziging: 
11 januari 2017

Het winkelgebied Noordeinde, Heulstraat en Hoogstraat wordt autoluw, aantrekkelijker en gastvrijer voor bezoekers. Fietsers krijgen meer ruimte en het voetgangersgebied wordt uitgebreid en opnieuw ingericht. De gemeente heeft samen met een werkgroep van belanghebbenden uit het gebied een plan gemaakt voor de nieuwe inrichting.

Het plan is om het plein voor het paleis Noordeinde groener en aantrekkelijker te maken om zo de winkelstraten aan beide kanten van het paleis beter met elkaar te verbinden. Op het Noordeinde verdwijnen parkeerplaatsen verdwijnen om meer ruimte te geven aan voetgangers, fietsers, terrassen en groen.

Inloopbijeenkomst

De gemeente organiseert een inloopbijeenkomst op 17 januari 2017. Tijdens de bijeenkomst zijn er medewerkers van de gemeente aanwezig om u te informeren over het concept voorlopig ontwerp (VO) voor de herinrichting van de openbare ruimte van het Noordeinde en schetsontwerpen voor het Paleisplein.

 • Datum: dinsdag 17 januari 2017
 • Tijd: tussen 17.00 en 19.00 uur kunt u binnenlopen
 • Locatie: Paleiskerk, Paleisstraat 8, Den Haag

Inspraak procedure

Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het Noordeinde is vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak van 27 december 2016 tot 7 februari 2017.
U kunt de stukken inzien:

U kunt uw reactie insturen:

 • door een e-mail te sturen naar noordeinde@denhaag.nl
 • schriftelijk (een postzegel is niet nodig) naar:
  het college van burgemeester en wethouders
  Antwoordnummer 1790
  2501 VC Den Haag

onder vermelding van ‘inspraakreactie Voorlopig Ontwerp herinrichting Noordeinde’ 

Bereikbaarheid Noordeinde

In de toekomst zullen er naar verwachting minder auto’s door het Noordeinde rijden. In het ontwerp is de Heulstraat vanaf de parkeergarage Heulstraat afgesloten voor doorgaand verkeer, zodat dit deel en het stuk Noordeinde tot en met het plein voor Paleis Noordeinde onderdeel wordt van het voetgangersgebied binnenstad. Auto’s mogen alleen nog vanaf de Mauritskade het Noordeinde inrijden, met éénrichtingsverkeer tot aan het Paleisplein.

Parkeren op het Noordeinde

Parkeerplekken maken in bijna de hele straat plaats voor meer ruimte voor voetgangers, fietsers, terrassen en groen. Van de huidige 68 plekken blijven 17 parkeerplekken over en één plek voor minder validen. De laad- en losplek in de Oranjestraat wordt in de praktijk weinig gebruikt en verdwijnt. In plaats daarvan zullen 2 plekken komen op het Noordeinde waar tijdens venstertijden geparkeerd kan worden voor laden en lossen. Verder komen er enkele plekken voor kort parkeren en voor het laden en lossen.

Parkeren voor bewoners

Bewoners die een parkeervergunning hebben (voor Centrum-midden, gebiedscode 01), mogen van maandag tot en met zaterdag tussen 18.00 en 09.00 uur parkeren aan het Noordeinde.

Parkeren voor bezoekers

Winkelend publiek kan de auto parkeren in parkeergarages in de buurt, zoals de Mauritskadegarage of de garage in de Heulstraat.

Paleisplein

Het plein voor het Paleis Noordeinde gaat een verbinding vormen tussen de 2 delen van het Noordeinde. Het plein wordt groener en het Wilhelminamonument zal beter tot zijn recht komen, zodat het aantrekkelijker wordt om er te verblijven. Een groener plein draagt bij aan een betere afvoer van regenwater en zorgt voor verkoeling in de zomer. Het plein kan op meerdere manieren worden ingericht. Er zijn nu enkele schetsen gemaakt die besproken zijn met de werkgroep en getoond worden tijdens de inspraakperiode. De gemeente wil graag weten wat inwoners vinden van deze schetsen.

Planning

Alle reacties en suggesties op het voorontwerp worden zorgvuldig verwerkt en beoordeeld. Op basis hiervan neemt het college het besluit om het voorlopig ontwerp, eventueel aangepast naar aanleiding van de inspraak, verder uit te werken. Waarschijnlijk neemt het college dit besluit medio 2017, zodat najaar 2017 gestart kan worden met de werkzaamheden.

Werkgroep

De gemeente overlegt regelmatig over de plannen met een werkgroep van betrokkenen. In de werkgroep zitten initiatiefnemers, bewoners en ondernemers.

Meer informatie

Heeft u nog vragen dan kunt u die stellen door een e-mail te sturen naar noordeinde@denhaag.nl



Gepubliceerd: 
10 januari 2017
Laatste wijziging: 
11 januari 2017