Uw zoekopdracht

Overdrachtsformulier peuter-kleuter

Gepubliceerd: 
10 maart 2011
Laatste wijziging: 
14 maart 2016

Voor een kind is de overgang van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf naar de basisschool een belangrijke stap in de ontwikkeling. Een goede samenwerking tussen peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en de basisschool draagt eraan bij dat deze overgang voor het kind soepeler verloopt.

Het Haagse overdrachtsformulier peuter - kleuter is een onderdeel van deze samenwerking. Het is een uniform hulpmiddel dat moet bijdragen aan een ononderbroken ontwikkelingslijn voor ieder kind. Door overdracht van gegevens gaat er geen kostbare tijd verloren. De basisschool kan direct op de juiste manier verder werken aan de ontwikkeling van het kind, vanaf het punt waarop het op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf is gestopt.

Het is de bedoeling dat dit formulier in de maand voor de overgang naar de basisschool wordt ingevuld door een leidster of pedagogisch werker van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf en wordt besproken met de ouders van het kind (in het exitgesprek).

Overdracht van gegevens vindt alleen plaats met expliciete toestemming van de ouders.

U kunt het formulier en de toelichtingen hierop hier downloaden: 

Gepubliceerd: 
10 maart 2011
Laatste wijziging: 
14 maart 2016