Uw zoekopdracht
Project

Internationale Zone

Gepubliceerd: 
07 november 2016
Laatste wijziging: 
25 november 2016

De Internationale Zone is het hart van Den Haag als de Internationale Stad van Vrede en Recht. Het is dé vestigingsplaats voor internationale instellingen en 1 van de economische kerngebieden van Den Haag.

Het gebied van de Internationale Zone loopt van de Landscheidingsweg tot aan de Sportlaan en van het Statenkwartier tot aan de Archipelbuurt/het Willemspark. In het gebied wordt gewerkt aan diverse projecten om de kwaliteiten ervan te behouden en te versterken. Hieronder staan de meest actuele of belangrijkste projecten, met een link naar een internetpagina met meer informatie erover. 

Stadslabs Westbroekpark en Scheveningse Bosjes

In september 2016 is de gemeente gestart met stadsgesprekken in de vorm van Stadslabs over de toekomst van het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes inclusief de Waterpartij. Deze Stadslabs vormen de eerste fase van het participatietraject om te komen tot een nieuw plan voor de toekomst van dit gebied. De deelnemers aan de Stadslabs wordt gevraagd een opdracht te formuleren voor een denktank. Deze denktank maakt voor eind 2017 een breed gedragen toekomstvisie voor deze belangrijke groene zone van de stad.

Gebiedsvisie Internationale Zone

Leidraad voor alle projecten in het gebied is de gebiedsvisie die de gemeente heeft opgesteld. Hierin staan de ambities voor de komende jaren. De gebiedsvisie is op 4 maart 2014 officieel vastgesteld door het college. Hieronder vindt u de daarbij behorende beleidsdocumenten. 

Download de Gebiedsvisie Internationale Zone (2014) en kijk voor alle overige documenten over de Internationale Zone in het Raadsinformatiesysteem.

Gepubliceerd: 
07 november 2016
Laatste wijziging: 
25 november 2016