Uw zoekopdracht
Product

Inburgeren

Gepubliceerd: 
23 april 2013
Laatste wijziging: 
25 mei 2016

De Wet inburgering verplicht bepaalde groepen mensen om in te burgeren. Ook zijn er groepen die zelf kunnen kiezen om een inburgeringscursus te doen.

Inburgeringsplichtig na 1 januari 2013

Heeft u na 1 januari 2013 uw verblijfsvergunning gekregen? En moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de brief van de DUO staat hoeveel tijd u heeft om het inburgingsexamen te halen: 3 jaar vanaf de datum dat u uw verblijfsvergunning heeft gekregen. Dit is uw 'inburgeringstermijn'. 

U bent zelf verantwoordelijk voor uw inburgering. U moet zelf een inburgeringscursus zoeken.

U moet binnen de inburgeringstermijn van 3 jaar slagen voor het inburgeringsexamen. Als u niet meewerkt, kunt u een boete krijgen van DUO. Niet meewerken kan zelfs gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

Wilt u meer informatie? Kijk op de website van DUO.

Bent u niet inburgeringsplichtig? Dan geldt er voor u geen inburgeringstermijn en geen examenplicht.

Inburgeringsplichtig vóór 2013

Heeft u uw verblijfsvergunning vóór 2013 gekregen? Dan heeft u een brief van de gemeente gekregen over uw inburgering. In die brief staat wanneer u het inburgeringsexamen moet halen: uw 'inburgeringstermijn'.

Heeft u het inburgeringsexamen niet binnen de inburgeringstermijn gehaald? Dan nodigt de gemeente u uit voor een gesprek. Heeft u geen goede reden voor de vertraging? Dan kunt u een boete van 200 euro krijgen. Daarna wordt uw inburgeringstermijn met maximaal 2 jaar verlengd. Bent u na die periode nog niet ingeburgerd? Dan kunt u een boete van 400 euro krijgen.

Inburgeringscursus

De gemeente biedt geen nieuwe cursussen aan. U moet zelf uw inburgering regelen.

U kunt een officiële cursus doen. Meer informatie daarover vindt u op www.blikopwerk.nl.

U mag ook op uw eigen manier de examens voorbereiden: thuis, met een privéleraar, in een buurthuis en/of online. Hoe u maar wilt.

Geld lenen voor de inburgeringscursus

Op de website van de DUO leest u of, en hoe u geld kunt lenen bij de DUO. 

Inburgeringsexamen

Bent u inburgeringsplichtig? Dan moet u binnen uw inburgeringstermijn slagen voor de inburgeringsexamens. De examens kunt u aanvragen bij de DUO.

Kijk voor meer informatie op de website van de DUO.

Inburgeringsdiploma

Als u bent geslaagd voor het inburgeringsexamen, krijgt u een diploma van de DUO.

Naturaliseren

Wilt u naturaliseren? Dan moet u een inburgeringsdiploma hebben. Wilt u meer weten over naturalisatie? Kijk op: naturalisatie aanvragen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de klantenservice SZW.

Heeft u vragen aan de IND? Kijk op: www.ind.nl.

Voor wie?

Voor iedereen die wil of verplicht moet inburgeren.


Gepubliceerd: 
23 april 2013
Laatste wijziging: 
25 mei 2016