Uw zoekopdracht

Commissie Loosduinen

Gepubliceerd: 
08 februari 2010
Laatste wijziging: 
04 juli 2016

De Commissie Loosduinen (CL) vertegenwoordigt de 6 bewonersorganisaties, winkelgebieden en een bedrijventerrein in Loosduinen.

Logo Commissie Loosduinen

De commissie adviseert –gevraagd en ongevraagd- aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag.

De Commissie Loosduinen wil door middel van diverse activiteiten en door middel van overleg met ambtenaren het leefklimaat in stand houden en verbeteren. Er is een overeenkomst met de gemeente gesloten om tot een intensieve samenwerking te komen. De commissie vergadert 6 keer per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar.

De Commissie Loosduinen heeft twee projectgroepen :

  • de Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV)
  • de Projectgroep Welzijn en Beheer (W&B)

De projectgroepen vergaderen ook zes keer per jaar en deze vergaderingen zijn tevens openbaar.

Alle informatie, inclusief vergaderschema’s, agenda’s en notulen, is te vinden op de website www.commissieloosduinen.nl.Gepubliceerd: 
08 februari 2010
Laatste wijziging: 
04 juli 2016