Uw zoekopdracht
Product

Briefadres

Gepubliceerd: 
06 december 2016
Laatste wijziging: 
10 januari 2017

Iedereen die in Nederland woont, moet als bewoner/inwoner worden ingeschreven op het adres waar hij/zij (meestal) overnacht. De gemeente schrijft u in op het adres waar u woont. Heeft u geen woonadres? Dan kunt u een briefadres opgeven. Een briefadres is het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat hij/zij uw post ontvangt.

Deze persoon moet er voor zorgen dat u uw post ook echt krijgt. Bij de aanvraag van een briefadres controleert de gemeente of u niet beschikt over een woonadres. Aangifte van een briefadres kan niet digitaal.

  • Maak direct een afspraak om een wijziging van uw briefadres op te geven.
  • Deze afspraak is bij de balie van Publiekszaken op het stadsdeelkantoor.

Maak een afspraak

U moet daarvoor de volgende gegevens meenemen:

  • het formulier Aanvraagformulier briefadres, ingevuld en ondertekend door uzelf
  • de Toestemmingsverklaring briefadres ingevuld en ondertekend door de toestemmingsgever. Hiermee verklaart de hoofdbewoner dat u via hem bereikbaar bent.
  • een geldig legitimatiebewijs van uzelf.
  • een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.

Uw aanvraag levert u in aan het loket. De loketmedewerker controleert of de formulieren volledig zijn ingevuld en stuurt de aanvraag door naar de medewerker die controleert of u in aanmerking komt voor een briefadres.

Voorwaarden

  • U kunt maar op 1 briefadres in Nederland ingeschreven staan.
  • Het adres dat u opgeeft is een woonhuis. Het adres kan geen bedrijf of postbusnummer zijn.

Informatie voor hoofdbewoner

Twijfelt u als hoofdbewoner of u toestemming wilt geven voor het opgeven van uw adres als briefadres? Bijvoorbeeld omdat u niet weet wat de gevolgen zijn voor uitkering, huurtoeslag of belastingen. Dan kunt u het beste advies inwinnen bij de betreffende instantie voordat u toestemming geeft. 

Niet ingeschreven bij de gemeente Den Haag?

Briefadres opzeggen

Wilt u uw briefadres opzeggen omdat u een woonadres heeft gevonden? Geef uw nieuwe woonadres in Nederland of in het buitenland dan door aan de gemeente.

Kosten

Geen kosten.

Hoe lang duurt het?

  • 3 werkdagen bij verhuizing binnen de gemeente Den Haag.
  • 5 dagen als u vanuit een andere gemeente naar Den Haag verhuist.
Gepubliceerd: 
06 december 2016
Laatste wijziging: 
10 januari 2017