Product

Ontheffing afvalstoffenheffing

Gepubliceerd: 
26 februari 2015
Laatste wijziging: 
18 januari 2017

In bepaalde gevallen kunt u over teveel betaalde afvalstoffenheffing ontheffing aanvragen.

Bent u in de loop van het jaar verhuisd en u heeft geen automatische ontheffing gekregen? Dan kunt u voor de afvalstoffenheffing die u teveel heeft betaald ontheffing aanvragen.

  • U heeft bij het aanvragen uw aanslagbiljet nodig.
  • U kunt digitaal ontheffing aanvragen met behulp van uw DigiD. Dit kan alleen als u nog in Den Haag woont. Woont u niet meer in Den Haag, dan kan het alleen schriftelijk.

Vraag ontheffing aan

Verhuizing

Als u verhuist, dan kan afhankelijk van uw situatie ontheffing worden verleend. In veel gevallen verleent Belastingzaken automatisch ontheffing. Het bedrag moet in dat geval wel hoger zijn dan € 10.

  • Als u in de loop van het jaar verhuist, heeft u recht op ontheffing voor de resterende maanden van het belastingjaar.
  • Verhuist u binnen de gemeente Den Haag, dan ontvangt u een vermindering van de aanslag voor uw oude woning en afhankelijk van uw situatie een nieuwe aanslag voor uw nieuwe woning.
  • Bij verhuizing naar een andere gemeente kunt u geld terugvragen voor de resterende maanden waarin u niet meer in Den Haag woont.
  • Als u met meerdere personen op een adres staat ingeschreven, krijgt één van de bewoners de aanslag afvalstoffenheffing voor het hele huishouden. Als deze persoon verhuist, dan krijgt één van de overige bewoners de afvalstoffenheffing voor de rest van het jaar.
  • Verhuist u vanuit een andere gemeente naar de gemeente Den Haag, dan wordt afvalstoffenheffing geheven voor het resterende aantal maanden van het belastingjaar (kalenderjaar).

Wijziging gezinssamenstelling

  • De gezinssamenstelling aan het begin van het belastingjaar (1 januari) is bepalend voor de berekening van het tarief. Verandering van de gezinssamenstelling in de loop van het jaar heeft geen invloed op de belastingaanslag. Pas in het volgende belastingjaar wordt met de gewijzigde samenstelling rekening gehouden.
  • Als de enige bewoner van een pand gedurende het jaar overlijdt, kunnen de nabestaanden dit aangeven om zo een vermindering van de afvalstoffenheffing te krijgen.

Hoe lang duurt het?

Uw verzoek wordt binnen 8 weken na indiening afgehandeld.

Contact

Gepubliceerd: 
26 februari 2015
Laatste wijziging: 
18 januari 2017