Product

Dwangbevel belastingen

Gepubliceerd: 
04 januari 2017
Laatste wijziging: 
04 januari 2017

Als u de gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt, dan stuurt Belastingzaken u een aanmaning. Als u ook die niet (helemaal) op tijd betaalt, krijgt u een dwangbevel.

Belastingzaken mag iemand met een dwangbevel dwingen om de schuld te betalen. Daarvoor is geen vonnis van de rechter nodig. Als u het dwangbevel niet op tijd betaalt kan Belastingzaken bijvoorbeeld beslag leggen op uw spullen (beslagaanzegging), salaris of uitkering of op geld dat op uw rekening staat (overheidsvordering).

Extra kosten

Belastingzaken stuurt het dwangbevel per post. Daarvoor moet u kosten betalen. Hoeveel u moet betalen, ligt aan de hoogte van het belastingbedrag dat Belastingzaken nog van u krijgt. De kosten zijn minimaal € 39.

Dwangbevel betalen

Het totale bedrag moet binnen 4 dagen betaald zijn. De uiterste betaaldatum staat duidelijk op het dwangbevel.

Betalen gaat het snelst via internetbankieren. Het is niet mogelijk om het openstaande bedrag contant te betalen.

Automatische incasso en betalingsregeling

Kunt u het totale bedrag niet betalen binnen de termijn die op het dwangbevel staat? Dan kunt u Belastingzaken vragen om automatische incasso of een betalingsregeling. Daarvoor gelden wel bepaalde voorwaarden.

Dien uw verzoek om automatische incasso of een betalingsregeling in vóór de uiterste betaaldatum op het dwangbevel om te voorkomen dat er beslag wordt gelegd.

Kwijtschelding aanvragen

Als u het bedrag niet kunt betalen, kunt u ook een verzoek om kwijtschelding indienen. Uw verzoek om kwijtschelding moet vóór de uiterste betaaldatum op het dwangbevel bij Belastingzaken binnen zijn om te voorkomen dat er beslag wordt gelegd. Lees meer over de voorwaarden en het digitaal aanvragen van kwijtschelding.

Bezwaar maken tegen kosten dwangbevel

Bent u het niet eens met de kosten van het dwangbevel? Dan kunt u daartegen schriftelijk bezwaar maken bij de directeur der Gemeentebelastingen. U kunt het bezwaarschrift inleveren aan de balie of per post versturen.

In uw bezwaarschrift vermeldt u:

  • het betalingskenmerk of het biljetnummer van het dwangbevel
  • de redenen van uw bezwaar
  • uw contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres).

Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van het dwangbevel binnen zijn bij Belastingzaken. Daarmee wordt de invorderingsprocedure niet opgeschort. U voorkomt verdere invorderingsacties en -kosten door op tijd te betalen. 

Gepubliceerd: 
04 januari 2017
Laatste wijziging: 
04 januari 2017