Product

Betalingsregeling belastingen

Gepubliceerd: 
21 maart 2016
Laatste wijziging: 
23 juni 2016

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen binnen de termijn die op het aanslagbiljet staat? En is automatische incasso voor u geen oplossing? Dan biedt een betaalafspraak met Belastingzaken misschien uitkomst. Het maken van een betaalafspraak is ook nog mogelijk als u een aanmaning of dwangbevel heeft ontvangen.

Bij een verzoek om een betaalafspraak met Belastingzaken kunt u kiezen tussen:

  • een betaalregeling. Daarbij spreekt u af dat u uw belastingschuld in meerdere maandelijkse termijnen afbetaalt.
  • een afspraak over uitstel van betaling. U spreekt af dat u de aanslag op een later tijdstip betaalt. Bijvoorbeeld een paar weken of een maand later.

In beide gevallen maakt u zelf het verschuldigde bedrag over naar Belastingzaken. Let er op dat bij deze 2 manieren van afbetalen de gemeente over het verschuldigde bedrag rente in rekening brengt.
Daarin wijken deze betaalregelingen af van betaling via automatische incasso.

Hoe werkt het?

U dient digitaal of schriftelijk een verzoek in bij Belastingzaken. 

Uw verzoek bevat de volgende informatie:

  • naam, adres en woonplaats van degene die de aanslag moet betalen
  • telefoonnummer
  • aanslagnummer(s) van de aanslag(en) waarvoor u een betaalafspraak wilt maken
  • het gewenste aantal termijnen of de datum waarop u het bedrag in één keer wilt betalen.

Aanvragen

  • U kunt uw verzoek om een betalingsregeling of éénmalig uitstel van betaling digitaal indienen. U kunt dit met of zonder DigiD doen.

Vraag een betalingsregeling of éénmalig uitstel aan

  • U kunt schriftelijk een verzoek indienen door een brief te sturen naar Belastingzaken.

Hoe lang duurt het?

U krijgt de beslissing over de betalingsregeling binnen 2 weken te horen.
Het kan zijn dat er gelet op uw situatie meer gegevens nodig zijn om uw verzoek te kunnen beoordelen. In dit geval neemt Belastingzaken binnen 2 weken contact met u op.

Gepubliceerd: 
21 maart 2016
Laatste wijziging: 
23 juni 2016